Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Emner innen biovitenskap, fiskeri og økonomi
FSK-6000 Sjømatproduksjon for sjømatnæringen. Søknadsfrist 15-des-2017

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Søknadsfrist 01-des-2017
HEL-6320 Forsøksdyrlære for forskere (FELASA kategori C). Søknadsfrist 07-feb-2018

Humanistiske fag
HIS-6002 Reformasjonen 500 år - MOOC - 10 stp. Søknadsfrist 10-nov-2017
HIS-6002 Reformasjonen 500 år - MOOC - 10 stp. Søknadsfrist 02-jan-2018

HMS-0500 Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017