Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Interne kurs for ansatte på UiT
HMS-0004 Psykososialt arbeidsmiljø (Harstad 08.03.2018). Søknadsfrist 01-mar-2018
HMS-0004 Psykososialt arbeidsmiljø (Narvik 07.03.2018). Søknadsfrist 01-mar-2018
HMS-0004 Psykososialt arbeidsmiljø (Alta 19.03.2018). Søknadsfrist 16-mar-2018
HMS-0004 Psykososialt arbeidsmiljø (Tromsø 20.03.2018). Søknadsfrist 16-mar-2018

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6317 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning. Søknadsfrist 02-mai-2018

HMS-0500 Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt
HMS-0110 First aid 04.05.2018. Søknadsfrist 30-apr-2018
HMS-0115 Gummibåt-/ småbåtkurs (10.04.2018 - kurset er fullt). Søknadsfrist 23-mar-2018
HMS-0115 Gummibåt-/ småbåtkurs (03.05.2018 - kurset er fullt). Søknadsfrist 27-apr-2018
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
LER-6001 Matematikk grunnemne, del 1 - Utforsking. Søknadsfrist 15-mai-2018
LER-6004 Matematikk grunnemne i samisk kontekst, del 1 - Utforsking. Søknadsfrist 15-mai-2018
LER-6301 Matematikkdidaktikk masteremne, del 1 - Utforsking. Søknadsfrist 15-mai-2018
VID-6034 Grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus. Søknadsfrist 15-mai-2018

Naturvitenskapelige og teknologiske fag
FYS-6001 Astronomy for teachers. Søknadsfrist 01-mai-2018