Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Etter- og videreutdanningsemner Campus Alta
SSO-6000 Dyreassistert miljøterapi. Søknadsfrist 07-aug-2017

Interne kurs for ansatte på UiT
HMS-0001 HMS-kurs for ledere - UIT (kun for UiT ansatte). Søknadsfrist 15-aug-2017
HMS-0002 Grunnleggende førstehjelp - 3 timer Tromsø. Søknadsfrist 12-sep-2017

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Søknadsfrist 07-aug-2017

HMS-0500 Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0110 Førstehjelp (24.10.2017). Søknadsfrist 01-okt-2017
HMS-0110 Førstehjelp (10.10.2017). Søknadsfrist 22-aug-2017
HMS-0110 Førstehjelp (22.08.2017). Søknadsfrist 15-aug-2017
HMS-0110 Førstehjelp (31.08.2017). Søknadsfrist 28-aug-2017
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web ¿ obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0115 Gummibåt-/ småbåtkurs. Søknadsfrist 20-aug-2017
HMS-0116 Praktisk toktopplæring. Søknadsfrist 20-aug-2017
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017
HMS-0124 Hansker og allergi. Søknadsfrist 26-aug-2017
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017
HMS-0126 Gass under trykk og flytende nitrogen. Søknadsfrist 27-aug-2017
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017
HMS-0100 Introduksjonskurs i strålevern for ikke-ioniserende stråling (Del av HMS-0102). Søknadsfrist 01-sep-2017
HMS-0101 Introduksjonskurs i strålevern for ioniserende stråling (Del av HMS-102). Søknadsfrist 01-sep-2017
HMS-0102 Grunnkurs i strålevern. Søknadsfrist 01-sep-2017
HMS-0103 Kurs i strålevern ved håndtering av røntgen. Søknadsfrist 01-sep-2017

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere
Engelsk 1 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Matematikk 1 for 5.-10. trinn, med sommer- og helgesamlinger del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Matematikk 2 for 1.-7.trinn, MatematikkMOOC - del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Naturfag 2 for 5.-10. trinn, del 1 og del 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Norsk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Tysk for 5-10. trinn. Søknadsfrist 26-mai-2017
Naturfag for videregående opplæring, 8.-13. trinn - del 1 og 2 (MNF-6001 og MNF-6002). Søknadsfrist 26-mai-2017

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 26-mai-2017
PED-6325F Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 26-mai-2017
PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen. Søknadsfrist 26-mai-2017
VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk. Søknadsfrist 26-mai-2017
VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen. Søknadsfrist 26-mai-2017
VID-6332 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Søknadsfrist 26-mai-2017
Videreutdanning for PPT: Rådgivning og veiledning - del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017

Maritime fag
VID-6020 Arktisk miljø . Søknadsfrist 15-aug-2017

Naturvitenskapelige og teknologiske fag
FLY-6306 CRM og TEM i teori og praksis. Søknadsfrist 15-aug-2017
GEO-6001 Kurs i grunnundersøkelse, geoteknikk og fundamenteringsmetoder. Søknadsfrist 07-aug-2017

Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi
SVF-6001 Samisk kulturkunnskap. Søknadsfrist 01-aug-2017

Økonomiske og administrative fag
BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen. Søknadsfrist 01-aug-2017