Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Emner innen biovitenskap, fiskeri og økonomi
FSK-6000 Sjømatproduksjon for sjømatnæringen. Søknadsfrist 15-des-2017

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6340 Understanding interprofessional education, learning and practice in health care and welfare/social care. Søknadsfrist 26-jan-2018
HEL-6320 Forsøksdyrlære for forskere (FELASA kategori C). Søknadsfrist 07-feb-2018

HMS-0500 Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt
HMS-0110 Førstehjelp (02.02.2018). Søknadsfrist 26-jan-2018
HMS-0110 First aid (13.02.2018). Søknadsfrist 09-feb-2018
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018

Økonomiske og administrative fag
BED-6014 Konkurransekraft i praksis. Søknadsfrist 14-feb-2018