Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Assistentkompetanse i barnehager
Assistentkompetanse i bhg. Søknadsfrist 10-jun-2017

Ledelse av prosesser
Ledelse av prosesser for Molde kommune (kull 6). Søknadsfrist 16-jun-2017
Ledelse av prosesser del 1 2018. Søknadsfrist 01-des-2017
Ledelse av prosesser del 2 2018. Søknadsfrist 01-des-2017

Digital sikkerhetskultur
Digital sikkerhetskultur. Søknadsfrist 26-jun-2017