Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Ledelse av prosesser
LAP- del 1, Sel kommune. Søknadsfrist 09-feb-2018
LAP - del 1, Rana kommune. Søknadsfrist 26-jan-2018
Ledelse av prosesser del 1 2018. Søknadsfrist 01-mar-2018
Ledelse av prosesser del 2 2018. Søknadsfrist 01-mar-2018

Innovasjonsskolen
Nasjonale innovasjonsskole for kommunesektoren. Søknadsfrist 06-feb-2018