Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Personvern - en grunnopplæring i personvernregelverk
Personvern- en grunnopplæring i personvernregelverk. Søknadsfrist 01-des-2017

Ledelse av prosesser
LAP- del 1, Sel kommune. Søknadsfrist 09-feb-2018
LAP - del 1, Rana kommune. Søknadsfrist 12-jan-2018
Ledelse av prosesser del 1 2018. Søknadsfrist 01-des-2017
Ledelse av prosesser del 2 2018. Søknadsfrist 01-des-2017

Innovasjonsskolen
Nasjonale innovasjonsskole for kommunesektoren. Søknadsfrist 10-jan-2018

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling
Spillavhengighet og problemskapende dataspilling - forståelse og tiltakskompetanse. Søknadsfrist 01-des-2017