Søk på etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Intern opplæring for ansatte på UiO
FS: Grunnkurs 7. februar. Søknadsfrist 05-feb-2018
FS: Grunnkurs 14. mars. Søknadsfrist 12-mar-2018
Grunnkurs i timeplanlegging 13. mars (FS og TP). Søknadsfrist 09-mar-2018
Grunnkurs i timeplanlegging 15. mars (FS og TP). Søknadsfrist 13-mar-2018