Søk på etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Intern opplæring for ansatte på UiO
FS: Grunnkurs 8. mars. Søknadsfrist 06-mar-2017
FS: Grunnkurs 12. april. Søknadsfrist 10-apr-2017
FS: Grunnkurs 10. mai. Søknadsfrist 08-mai-2017
FS: Grunnkurs 7. juni. Søknadsfrist 05-jun-2017
Grunnkurs i timeplanlegging 7. mars (FS og TP). Søknadsfrist 06-mar-2017
Grunnkurs i timeplanlegging 9.mars (FS og TP). Søknadsfrist 08-mar-2017