Søk på etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Intern opplæring for ansatte på UiO
FS: Grunnkurs 8. november. Søknadsfrist 06-nov-2017
FS: Grunnkurs 6. desember. Søknadsfrist 04-nov-2017