Søk på etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Intern opplæring for ansatte på UiO
FS: Grunnkurs 6. september. Søknadsfrist 04-sep-2017
FS: Grunnkurs 11. oktober. Søknadsfrist 09-okt-2017
Grunnkurs i timeplanlegging 14. sept (FS og TP). Søknadsfrist 12-sep-2017
Grunnkurs i timeplanlegging 26. sept (FS og TP). Søknadsfrist 24-sep-2017