Søk på etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Intern opplæring for ansatte på UiO
FS: Grunnkurs 9.august. Søknadsfrist 09-aug-2017
FS: Grunnkurs 6. september. Søknadsfrist 04-sep-2017