Søk på etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Intern opplæring for ansatte på UiO
FS: Grunnkurs 17. april. Søknadsfrist 13-apr-2018
FS: Grunnkurs 15. mai. Søknadsfrist 11-mai-2018
Tableau - gjennomstrømningsdata for studier . Søknadsfrist 17-apr-2018
Tableau - opptaksdata for studier. Søknadsfrist 28-apr-2018