Søk på etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Intern opplæring for ansatte på UiO
FS: Grunnkurs 10. mai. Søknadsfrist 08-mai-2017
FS: Grunnkurs 7. juni. Søknadsfrist 05-jun-2017