Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6320 Forsøksdyrlære for forskere (FELASA kategori C). Søknadsfrist 01-feb-2019

Sikkerhetsopplæring på laboratorie, felt og tokt
HMS-0102 Basic course in radiation protection - Open radioactive sources. Søknadsfrist 18-jan-2019
HMS-0103 Basic course in radiation protection - X-ray apparatus and sealed radioactive sources. Søknadsfrist 18-jan-2019
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0110 First Aid Course - Narvik 02.04.2019 - English. Søknadsfrist 01-apr-2019
HMS-0110 Førstehjelp - Tromsø 15.02.2019 - Norsk. Søknadsfrist 11-feb-2019
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0122 Risikovurdering (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0127 Biologisk materiale (web). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
LER-6302 Matematikk masteremne 2. Søknadsfrist 24-jan-2019
LER-6002 Matematikk grunnemne 2. Søknadsfrist 24-jan-2019
LER-6005 Matematikk grunnemne m/samisk fokus 2. Søknadsfrist 24-jan-2019