Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Ledelse av prosesser
LAP del 2, Molde kommune 2017/2018. Søknadsfrist 03-nov-2017
Ledelse av prosesser del 1 2018. Søknadsfrist 01-des-2017
Ledelse av prosesser del 2 2018. Søknadsfrist 01-des-2017

Innovasjonsskolen
Nasjonale innovasjonsskole for kommunesektoren. Søknadsfrist 01-nov-2017

Pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling
Spillavhengighet og problemskapende dataspilling - forståelse og tiltakskompetanse. Søknadsfrist 01-nov-2017