Søknadsweb for etterutdanning/kurs studieåret 2018/2019 ved Høgskolen i Østfold

Klikk på pluss-tegnet for å se studietilbud. Har du tidligere vært student ved HiØ, kan du logge inn ved å velge: Innlogging for tidligere registrerte studenter som kjenner sin PINkode. Dersom du ikke husker din PINkode, ta kontakt med HiØ VIDERE tlf.: 69 60 80 00. Eller velg Registrer ny bruker. (aldri vært reg. ved HiØ tidligere)

Etterutdanning/kurs høst 2018, HiØ VIDERE
Implementering av ny rammeplan i barnehagen for pedagoger. Søknadsfrist 04-jun-2018