Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Hvis du er eller har vært student ved HiØ er det to måter du kan logge inn på:
- med e-postadresse og passord du har registrert hos oss
- med fødselsnummer og PIN-kode du hadde da du var student

Ta kontakt hvis du har glemt e-postadressen eller PIN-koden.
E-post: videre@hiof.no Telefon 69 60 80 00
Har du ikke har vært søker eller student hos oss tidligere, velger du «registrer ny bruker» for å få tilsendt passord for innlogging.
Vi gjør oppmerksom på at Søknadsweb er koblet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. E-postadressen du registrerer vil derfor endres til adressen du har angitt i registeret.

Dersom du søker opptak til etterutdanning, kan du se bort fra siden vedrørende Opplasting av dokumenter.

REGISTRER DIN PÅMELDING (klikk på plusstegnet):