Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Registrer din påmelding (klikk på plusstegnet)

Desentralisert kompetanseutvikling for Aremark og Halden. Velg skoletilhørighet:
Aremark skole, DEKOM. Søknadsfrist 09-nov-2018
Berg skole, DEKOM. Søknadsfrist 09-nov-2018
Gimle skole, DEKOM. Søknadsfrist 09-nov-2018
Kongeveien/Prestebakke skole, DEKOM. Søknadsfrist 09-nov-2018
Låby skole, DEKOM. Søknadsfrist 09-nov-2018
Risum skole, DEKOM. Søknadsfrist 09-nov-2018
Strupe skole, DEKOM. Søknadsfrist 09-nov-2018
Tistedal skole, DEKOM. Søknadsfrist 09-nov-2018