Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Registrer din påmelding (klikk på plusstegnet)

MOOC - Pedagogisk bruk av IKT
MOOC Pedagogisk bruk av IKT (15 stp). Søknadsfrist 01-feb-2019

Desentralisert kompetanseutvikling for Hærland skole
Hærland skole, DEKOM. Søknadsfrist 31-mar-2019