Application web for continuing and further education.

Course list. Click on the plus sign for more choices.

Health studies
Post Graduate Studies in Stroke Treatment, Rehabilitation and Development of Knowledge. Application deadline 01-Jun-2019
Videreutdanning i biomekanisk terapi - sko, bevegelse og helse. Application deadline 17-Jun-2019
Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år. Application deadline 17-Jun-2019
Foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Application deadline 20-Aug-2019
Ophtalmic Nurse . Application deadline 01-Jun-2019
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. Application deadline 01-Jul-2019
Systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten. Application deadline 01-Sep-2019

Social Studies
Modul 3: Konflikthåndtering og konfliktbegrensning (Drammen) høsten 2019. Application deadline 20-Aug-2019

Business and Management Sciences
Coaching and Management. Application deadline 10-Aug-2019
Det uforutsette og beredskap (Vestfold) Våren 2020. Application deadline 31-Jan-2020
Change Leadership and Management. Application deadline 10-Aug-2019
Law. Application deadline 20-Aug-2019
Human Resource Management. Application deadline 10-Aug-2019
Communication, Interaction and Leadership in Organisations. Application deadline 10-Aug-2019
Leadership, Innovation and Democracy. Application deadline 20-Sep-2019
Motivasjon og mestring (Drammen) høsten 2019. Application deadline 10-Aug-2019
Prosjektledelse - Nettstudium - 7,5 stp - Høsten 2019. Application deadline 01-Sep-2019
Prestasjonsledelse (Porsgrunn) høsten 2019. Application deadline 10-Aug-2019
Project Management. Application deadline 10-Aug-2019
Personlig lederskap og samspill (Vestfold) høsten 2019. Application deadline 15-Aug-2019
Relasjonsledelse og konflikthåndtering (Vestfold) Høsten 2019. Application deadline 06-Sep-2019
Samvirke og beredskap (Vestfold) Høsten 2020. Application deadline 01-Sep-2020
Teknologiledelse (Drammen) høsten 2019. Application deadline 10-Aug-2019
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Vestfold) Høsten 2019. Application deadline 01-Sep-2019
Øvelser i kriseberedskap (Vestfold) Høsten 2019. Application deadline 01-Oct-2019

Pedagogy
Alternative and augmentative communication, module 1. Application deadline 15-Apr-2019
Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene. Application deadline 12-Jun-2019
Leisure-time youth education. Application deadline 01-Jun-2019

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Fundamentals of Systems Engineering. Application deadline 30-Aug-2019
AutoCAD grunnkurs. Application deadline 31-Jul-2019
Revit Architecture. Application deadline 31-Jul-2019
Knowledge Management. Application deadline 01-Nov-2019
Lean Product Development. Application deadline 04-Oct-2019
System Modeling and Analysis. Application deadline 06-Sep-2019
Project Management of Complex Systems. Application deadline 06-Sep-2019
Systems Integration. Application deadline 25-Oct-2019
SystemsThinking. Application deadline 27-May-2019
Safety for Process and Infrastructure Systems. Application deadline 18-Oct-2019