Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Søknadsfrist 15-apr-2018
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. Søknadsfrist 01-jun-2018
Videreutdanning i sår. Søknadsfrist 15-apr-2018
Videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer. Søknadsfrist 15-apr-2018
Barnevern i et minoritetsperskeptiv. Søknadsfrist 01-jun-2018
Hygiene og smittevern. Søknadsfrist 15-apr-2018
Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Søknadsfrist 01-jun-2018
Videreutdanning i biomekanisk terapi - sko, bevegelse og helse. Søknadsfrist 01-jun-2018
Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits. Søknadsfrist 06-apr-2018
Videreutdanning i personorientert helserett. Søknadsfrist 15-apr-2018
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Søknadsfrist 01-jun-2018
Prevensjonskurs / utvidet rekvisisjonsrett for jordmødre og helsesøstre . Søknadsfrist 01-apr-2018
Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling. Søknadsfrist 15-apr-2018
Videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder i terapi. Søknadsfrist 15-apr-2018
Akutt syke eldre - observasjoner og tiltak. Søknadsfrist 15-apr-2018

Pedagogiske fag
Alternativ og supplerende kommunikasjon. Søknadsfrist 15-apr-2018
Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen. Søknadsfrist 30-jun-2018
Seksuelle overgrep i et livsløpssperspektiv. Søknadsfrist 15-apr-2018
Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Søknadsfrist 15-apr-2018
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter. Søknadsfrist 15-mai-2018

Skole
Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene. Søknadsfrist 15-apr-2018
Norsk som andrespråk1. Søknadsfrist 17-mai-2018
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter. Søknadsfrist 15-mai-2018

Samfunnsfag og humanistiske fag
Menneskerettigheter - årsenhet (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-sep-2018
Modul 1: Innføring i menneskerettigheter (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-sep-2018

Ledelse- og økonomifag
Coaching og ledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Coaching og ledelse (Porsgrunn) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
EU-prosjektutvikling, nettverksbygging og lobbying (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 11-apr-2018
EU-praksis: introduksjon forberedelsesmøter med veileder og praksismøter (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Grunnleggende arbeidsrett (Vestfold) Høst 2018. Søknadsfrist 15-aug-2018
Human Resource Management (Porsgrunn) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Human Resource Management (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Kommunikasjon, samspill og ledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Motivasjon og mestring (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Personlig lederskap & Samspill (Undervisning i Vestfold) Høst 2018. Søknadsfrist 15-aug-2018
Prosjektledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Strategi (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Teknologiledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 01-aug-2018
Utvikling og endring i organisasjoner (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Vestfold) høst 2018. Søknadsfrist 30-aug-2018

Kurs
Endringsledelse (internt oppdrag for Drammen kommune m/fler). Søknadsfrist 20-apr-2018

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Mastergrad Systems Engineering, deltid. Søknadsfrist 31-aug-2018
Revit Archiecture.
AutoCAD grunnkurs.
Human Centered Systems Design. Søknadsfrist 02-apr-2018
SystemsThinking. Søknadsfrist 21-mai-2018