Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Ledelse og innovasjon (lukket studium)
Organisering. Søknadsfrist 30-nov-2017

Strategisk beredskapsledelse nettverk (lukket studium)
Strategisk beredskapsledelse. Søknadsfrist 11-okt-2017

Friluftsliv
Videreutdanning friluftslivsveiledning. Søknadsfrist 15-feb-2018

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Ernæring og helse- tverrfaglig videreutdanning. Søknadsfrist 15-nov-2017
Videreutdanning i demens og alderspsykiatri. Søknadsfrist 15-nov-2017
Systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten. Søknadsfrist 08-nov-2017
Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid. Søknadsfrist 15-nov-2017
Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi. Søknadsfrist 15-nov-2017
Akutt syke eldre ¿ observasjoner og tiltak. Søknadsfrist 15-nov-2017
Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Søknadsfrist 15-nov-2017

Kurs
Digitalisering, innovasjon og ledelse (Internt oppdrag for kommuner) våren 2018 Kongsberg. Søknadsfrist 15-des-2017
Human Resource Management (internt oppdrag for Fagforbundet) våren 2018-våren 2019 Drammen. Søknadsfrist 01-nov-2017

Pedagogiske fag
Sorg og traumer - når krisen rammer barn og unge. Søknadsfrist 15-nov-2017

Samfunnsfag og humanistiske fag
Modul 4: Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnede konflikter (Drammen - våren 2018). Søknadsfrist 30-des-2017

YS-STAT (kun medlemmer som har mottatt e-post fra Høgskolen i Sørøst-Norge)
Tariffsystemet og personaljus i staten. Søknadsfrist 20-okt-2017

Ledelse- og økonomifag
Coaching og ledelse (Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 08-jan-2018
Coaching og ledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
EU-prosjektutvikling, nettverksbygging og lobbying (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
EU-Prosjektledelse: ledelse, finansiering og rapportering (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Grunnleggende arbeidsrett (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Human Resource Management (Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 02-jan-2018
Kommunikasjon, samspill og ledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-des-2017
Kunnskapsledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 24-okt-2017
Ledelse, innovasjon og demokrati (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 20-des-2017
Logistikk og innkjøp (Porsgrunn) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Markedsføring (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Prestasjonsledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Prosjektledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Prosjektledelse (Porsgrunn) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Strategi (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 30-okt-2017
Teknologiledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 01-aug-2018
Utvikling og endring (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Robust Engineering. Søknadsfrist 14-jan-2018
Subsea Production System Technical Safety. Søknadsfrist 20-okt-2017