Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Ledelse og innovasjon (lukket studium)
Organisering. Søknadsfrist 30-nov-2017

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Aktiv omsorg. Søknadsfrist 01-jun-2017
Prevensjonskurs/ utvidet rekvisisjonsrett for jordmødre og helsesøstre. Søknadsfrist 01-okt-2017
Barnevern i et minoritetsperskeptiv. Søknadsfrist 10-aug-2017
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. Søknadsfrist 01-jun-2017
Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Søknadsfrist 01-okt-2017

Kurs
Human Resource Management (lukket studium) våren 2018-våren 2019 Drammen. Søknadsfrist 01-sep-2017
Samfunnsfag - Delta - høsten 2017 - Drammen (lukket studium). Søknadsfrist 20-aug-2017
Logistikkledelse - Tine SA - høsten 2017 (lukket studium). Søknadsfrist 30-aug-2017

Pedagogiske fag
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter. Søknadsfrist 20-aug-2017
Karriereveiledning for rådgivere i Oslo skolen. Søknadsfrist 30-jun-2017
Seksuelle overgrep i et livsløpssperspektiv. Søknadsfrist 02-mai-2017
Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Søknadsfrist 01-aug-2017
Norsk som andrespråk 2. Søknadsfrist 01-sep-2017

Samfunnsfag og humanistiske fag
Velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse (Vestfold) Høst 2017. Søknadsfrist 30-aug-2017
Modul 3: Konflikthåndtering og konfliktbegrensning (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 21-sep-2017

Ledelse- og økonomifag
Coaching og ledelse (Porsgrunn) høsten 2017. Søknadsfrist 15-sep-2017
Coaching og ledelse (Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 08-jan-2018
Coaching og ledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 31-des-2017
EU program og prosjektkunnskap (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 13-sep-2017
Grunnleggende arbeidsrett (Vestfold) Høst 2017. Søknadsfrist 14-sep-2017
Human Resource Management (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 12-sep-2017
Human Resource Management (Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 02-jan-2018
Kommunikasjon, samspill og ledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-des-2017
Innovasjon i offentlig sektor (Vestfold) høsten 2017. Søknadsfrist 20-aug-2017
Kunnskapsledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 24-sep-2017
Teknologiledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 01-aug-2018
Ledelse, innovasjon og demokrati (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 20-des-2017
Motivasjon og mestring (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 19-sep-2017
Prosjektledelse (Undervisning i Vestfold) Høst 2017. Søknadsfrist 25-sep-2017
Personlig lederskap & Samspill (Undervisning i Vestfold) Høst 2017. Søknadsfrist 30-aug-2017
Prosjektledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 14-sep-2017
Strategi (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 30-sep-2017
Strategisk beredskapsledelse (Vestfold, Bakkenteigen i Horten) Høsten 2017. Søknadsfrist 24-aug-2017
Utvikling og endring i organisasjoner (Porsgrunn) høsten 2017. Søknadsfrist 24-sep-2017
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 20-sep-2017

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Fundamentals of Systems Engineering. Søknadsfrist 31-aug-2017
Mastergrad Systems Engineering, deltid. Søknadsfrist 22-aug-2017
Systems Integration. Søknadsfrist 08-sep-2017
Lean Product Development. Søknadsfrist 15-sep-2017
Knowledge Based Development. Søknadsfrist 29-sep-2017
Subsea Production System Technical Safety. Søknadsfrist 20-okt-2017
Advanced Mechanical Engineering. Søknadsfrist 13-okt-2017