Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits. Søknadsfrist 20-sep-2018
Samhandlende lederskap for tjenester til utsatte barn og familier (Må være godkjent i KS lederprogram). Søknadsfrist 31-jul-2018
Akutt syke eldre - observasjoner og tiltak. Søknadsfrist 01-aug-2018
Videreutdanning i personorientert helserett. Søknadsfrist 01-aug-2018
Videreutdanning i hverdagsrehabilitering . Søknadsfrist 15-aug-2018
Videreutdanning i diabetes for sykepleiere. Søknadsfrist 01-aug-2018
Videreutdanning i biomekanisk terapi - sko, bevegelse og helse. Søknadsfrist 01-aug-2018
Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Søknadsfrist 15-aug-2018
Barnevern i et minoritetsperskeptiv. Søknadsfrist 27-jun-2018

Skole
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter. Søknadsfrist 15-mai-2018

Samfunnsfag og humanistiske fag
Menneskerettigheter - årsenhet (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-sep-2018
Modul 1: Innføring i menneskerettigheter (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-sep-2018

Ledelse- og økonomifag
Coaching og ledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Coaching og ledelse (Porsgrunn) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Det uforutsette og beredskap (Vestfold høst 2018). Søknadsfrist 30-aug-2018
EU-praksis: introduksjon forberedelsesmøter med veileder og praksismøter (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Grunnleggende arbeidsrett (Vestfold) Høst 2018. Søknadsfrist 15-aug-2018
Human Resource Management (Porsgrunn) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Human Resource Management (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Innføring i samfunnssikkerhet og beredskap (Vestfold høst 2018). Søknadsfrist 12-sep-2018
Kommunikasjon, samspill og ledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Motivasjon og mestring (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Personlig lederskap & Samspill (Undervisning i Vestfold) Høst 2018. Søknadsfrist 15-aug-2018
Personlig lederskap og samspill (Drammen) våren 2019. Søknadsfrist 31-jan-2019
Prosjektledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Prosjektledelse - Nettstudium - 7,5 stp. Søknadsfrist 27-aug-2018
Strategi (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Teknologiledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 01-aug-2018
Utvikling og endring i organisasjoner (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 20-aug-2018
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Vestfold) høst 2018. Søknadsfrist 30-aug-2018

Pedagogiske fag
Seksuelle overgrep i et livsløpssperspektiv. Søknadsfrist 01-mai-2018
Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Søknadsfrist 15-mai-2018
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter. Søknadsfrist 15-mai-2018

Kommunikasjon og samhandling for kommunene (lukket studium)
Kommunikasjon og samhandling for plan og byggesaksbehandling i kommuner (Høst 2018). Søknadsfrist 31-aug-2018

Kurs
Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (internt oppdrag for Delta) - høsten 2018 - Drammen. Søknadsfrist 20-aug-2018

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Fundamentals of Systems Engineering. Søknadsfrist 16-aug-2018
Mastergrad Systems Engineering, deltid. Søknadsfrist 31-aug-2018
Systems Integration. Søknadsfrist 17-aug-2018
Knowledge Management. Søknadsfrist 02-nov-2018
System Modeling and Analysis. Søknadsfrist 07-sep-2018
Project Management of Complex Systems. Søknadsfrist 14-sep-2018
Lean Product Development. Søknadsfrist 04-okt-2018
Safety for Process and Infrastructure Systems. Søknadsfrist 26-okt-2018