Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Prevensjonskurs / utvidet rekvisisjonsrett for jordmødre og helsesøstre . Søknadsfrist 01-apr-2018
Videreutdanning i biomekanisk terapi - sko, bevegelse og helse. Søknadsfrist 01-feb-2018

Friluftsliv
Videreutdanning friluftslivsveiledning. Søknadsfrist 15-feb-2018

Samfunnsfag og humanistiske fag
Modul 4: Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnede konflikter (Drammen - våren 2018). Søknadsfrist 23-jan-2018

Ledelse- og økonomifag
Coaching og ledelse (Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 08-jan-2018
Coaching og ledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
EU-prosjektutvikling, nettverksbygging og lobbying (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
EU-Prosjektledelse: ledelse, finansiering og rapportering (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Grunnleggende arbeidsrett (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Human Resource Management (Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 02-jan-2018
Kommunikasjon, samspill og ledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Ledelse, innovasjon og demokrati (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Logistikk og innkjøp (Porsgrunn) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Markedsføring (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Prestasjonsledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Prosjektledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Prosjektledelse (Porsgrunn) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Prosjektledelse - Nettstudium - 7,5 stp. Søknadsfrist 01-mar-2018
Strategisk beredskapsledelse (Vestfold) vår 2018. Søknadsfrist 18-jan-2018
Teknologiledelse (Drammen) høsten 2018. Søknadsfrist 01-aug-2018
Utvikling og endring (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-jan-2018

Kurs
Human Resource Management (internt oppdrag for Fagforbundet) våren 2018-våren 2019 Drammen. Søknadsfrist 30-des-2017
Digitalisering, innovasjon og ledelse (Internt oppdrag for kommuner) våren 2018 Kongsberg. Søknadsfrist 15-jan-2018

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Mastergrad Systems Engineering, deltid. Søknadsfrist 31-aug-2018
Robust Engineering. Søknadsfrist 14-jan-2018
System Architecture and Design. Søknadsfrist 29-jan-2018
Advanced System Architecting. Søknadsfrist 12-feb-2018
Advanced Mechanical Engineering. Søknadsfrist 22-jan-2018
Human Centered Systems Design. Søknadsfrist 02-apr-2018
Subsea Production Systems Achitecture. Søknadsfrist 05-feb-2018
System Design applied to Electric and Hybrid Vehicles. Søknadsfrist 09-apr-2019
System Supportability and Logistics. Søknadsfrist 05-mar-2018
SystemsThinking. Søknadsfrist 21-mai-2018