Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Kurs
Eksamen Leanledelse 15 (internt oppdrag for C2U Academy). Søknadsfrist 15-mai-2017

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Aktiv omsorg. Søknadsfrist 01-jun-2017
Tverrfaglig videreutdanning i psykosoialt arbeid med barn og unge. Søknadsfrist 01-aug-2017
Kunst- og uttrykksmetodar i coaching og teamarbeid . Søknadsfrist 15-apr-2017
Videreutdanning i øyesykepleie. Søknadsfrist 15-mai-2017
Glaukom i optometrisk praksis. Søknadsfrist 15-mai-2017
Godkjenningskurs i bruk av diagnostiske medikamenter. Søknadsfrist 15-mai-2017
Grunnleggende kontaktlinsetilpassing. Søknadsfrist 15-mai-2017
Barnevern i et minoritetsperskeptiv. Søknadsfrist 01-jun-2017
Videreutdanning i psykoterapi: Integrativ terapi. Søknadsfrist 15-apr-2017
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. Søknadsfrist 01-jun-2017
Videreutdanning i sår. Søknadsfrist 15-apr-2017
Rusproblemer i et livsløpsperspektiv - lokalt rusarbeid (masternivå). Søknadsfrist 15-apr-2017
Rusproblemer i et livsløpsperspektiv - lokalt rusarbeid (bachelornivå). Søknadsfrist 15-apr-2017
Videreutdanning i ernæring og helse - ernæringsarbeid i folkehelse, utdannings- og helsesektoren. Søknadsfrist 15-apr-2017
Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Søknadsfrist 15-apr-2017
Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling. Søknadsfrist 15-apr-2017
Videreutdanning i psykososialt arbeid med familier med barn i 0-4 års alder. Søknadsfrist 15-apr-2017
Videreutdanning i personorientert helserett. Søknadsfrist 01-jun-2017
Tverrfaglig videreutdanning i helsefremmende veiledning. Søknadsfrist 01-aug-2017

Pedagogiske fag
Norsk som andrespråk 2. Søknadsfrist 01-sep-2017
Karriereveiledning for rådgivere i Oslo skolen. Søknadsfrist 01-jun-2017
Alternativ og supplerende kommunikasjon. Søknadsfrist 15-apr-2017
Appreciative Inquiry emne 1: Introduksjon til fagfeltet om styrker og styrkebaserte endringsprosesser. Søknadsfrist 01-mai-2017
Appreciative Inquiry emne 2: Fasilitering av endringsprosesser i team og på avdelings-/klassenivå. Søknadsfrist 01-mai-2017
Helhetlig karriereveiledning. Søknadsfrist 01-mai-2017
Seksuelle overgrep i et livsløpssperspektiv. Søknadsfrist 01-mai-2017
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter. Søknadsfrist 01-mai-2017
Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Søknadsfrist 01-mai-2017

Skole
Matematikk 1. Søknadsfrist 01-jun-2017

Samfunnsfag og humanistiske fag
Velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse (Vestfold) Høst 2017. Søknadsfrist 01-aug-2017
Helhetlig karriereveiledning. Søknadsfrist 01-mai-2017
Modul 3: Konflikthåndtering og konfliktbegrensning (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017

Ledelse- og økonomifag
Coaching og ledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-aug-2017
Coaching og ledelse (Porsgrunn) høsten 2017. Søknadsfrist 01-aug-2017
EU-Norges samhandling med EU/EØS (Drammen) våren 2017. Søknadsfrist 15-apr-2017
Kommunikasjon, samspill og ledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-des-2017
Kunnskapsledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 20-aug-2017
Human Resource Management (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017
Human Resource Management (Undervisning i Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 01-jan-2018
Ledelse, innovasjon og demokrati (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 20-des-2017
Motivasjon og mestring (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017
Prosjektledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017
Strategi (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 20-aug-2017
Strategisk beredskapsledelse (Vestfold, Bakkenteigen i Horten) Høsten 2017. Søknadsfrist 25-aug-2017
Utvikling og endring i organisasjoner (Porsgrunn) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Fundamentals of Systems Engineering. Søknadsfrist 11-aug-2017
Mastergrad Systems Engineering, deltid. Søknadsfrist 22-aug-2017
Systems Integration. Søknadsfrist 08-sep-2017
Lean Product Development. Søknadsfrist 15-sep-2017
Knowledge Based Development. Søknadsfrist 29-sep-2017
Subsea Production System Technical Safety. Søknadsfrist 20-okt-2017
Advanced Mechanical Engineering. Søknadsfrist 13-okt-2017