Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Akutt syke eldre - observasjoner og tiltak. Søknadsfrist 15-mai-2019
Videreutdanning i dermatologisk sykepleie. Søknadsfrist 15-apr-2019
Prosessevaluering i folkehelseprosjekter. Søknadsfrist 01-jun-2019
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. Søknadsfrist 15-mai-2019
Foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Søknadsfrist 01-jun-2019
OCT i optometrisk praksis. Søknadsfrist 15-mai-2019
Godkjenningskurs i bruk av diagnostiske medikamenter. Søknadsfrist 15-mai-2019
Videreutdanning i øyesykepleie. Søknadsfrist 15-mai-2019
Videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer. Søknadsfrist 15-apr-2019
Videreutdanning i hjerneslag - tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling. Søknadsfrist 15-apr-2019
Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren. Søknadsfrist 15-mai-2019
Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling . Søknadsfrist 15-apr-2019
Foreldreveiledningsprogram Parenting Young Children (PYC) vià barneverntjenesten i Hedemark fylke. Søknadsfrist 01-apr-2019
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Søknadsfrist 01-jun-2019
Videreutdanning i biomekanisk terapi - sko, bevegelse og helse. Søknadsfrist 15-mai-2019
Videreutdanning i sår. Søknadsfrist 15-apr-2019
Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Søknadsfrist 15-mai-2019
Videreutdanning i personorientert helserett. Søknadsfrist 15-mai-2019
Videreutdanning i diabetes for sykepleiere. Søknadsfrist 15-mai-2019
Videreutdanning i helseledelse. Søknadsfrist 15-mai-2019
Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år. Søknadsfrist 15-mai-2019

Samfunnsfag og humanistiske fag
Modul 3: Konflikthåndtering og konfliktbegrensning (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 20-aug-2019

Ledelse- og økonomifag
KURS i Arbeidsrett - KUN FOR INVITERTE DELTAKERE FRA Utdanningsforbundet.
Coaching og ledelse (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 10-aug-2019
Det uforutsette og beredskap (Vestfold) Våren 2020. Søknadsfrist 31-jan-2020
Endringsledelse (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 10-aug-2019
Grunnleggende arbeidsrett (Porsgrunn) høst 2019. Søknadsfrist 20-aug-2019
Kommunikasjon, samspill og ledelse (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 10-aug-2019
Human Resource Management (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 10-aug-2019
Kunnskapsledelse (Drammen) våren 2019. Søknadsfrist 29-mar-2019
Ledelse, innovasjon og demokrati (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 20-sep-2019
Motivasjon og mestring (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 10-aug-2019
Personlig lederskap og samspill (Vestfold) høsten 2019. Søknadsfrist 15-aug-2019
Prosjektledelse (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 10-aug-2019
Prestasjonsledelse (Porsgrunn) høsten 2019. Søknadsfrist 10-aug-2019
Relasjonsledelse og konflikthåndtering (Vestfold) Høsten 2019. Søknadsfrist 06-sep-2019
Samvirke og beredskap (Vestfold) Høsten 2020. Søknadsfrist 01-sep-2020
Teknologiledelse (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 10-aug-2019
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Vestfold) Høsten 2019. Søknadsfrist 01-sep-2019
Øvelser i kriseberedskap (Vestfold) Høsten 2019. Søknadsfrist 01-okt-2019

Pedagogiske fag
Alternativ og supplerende kommunikasjon. Søknadsfrist 15-apr-2019
Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene. Søknadsfrist 15-apr-2019
Norsk som andrespråk1. Søknadsfrist 30-jun-2019
Innovasjon og entreprenørskap for lærere i videregående skole. Søknadsfrist 05-mai-2019
Fritidspedagogisk ungdomsledelse. Søknadsfrist 01-jun-2019
Norsk som andrespråk for voksenopplæringen. Søknadsfrist 05-mai-2019

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Revit Architecture. Søknadsfrist 31-jul-2019
Quality Management. Søknadsfrist 01-apr-2019
AutoCAD grunnkurs. Søknadsfrist 31-jul-2019
Fundamentals of Systems Engineering.
SystemsThinking. Søknadsfrist 27-mai-2019