Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Kompetanse for kvalitet (lukkede studier)
Kompetanse for kvalitet - Engelsk 2. Søknadsfrist 31-mai-2017
Kompetanse for kvalitet - matematikk 2. Søknadsfrist 31-mai-2017
Kompetanse for kvalitet - Engelsk 1, 8-13. Søknadsfrist 30-jun-2017
Kompetanse for kvalitet-Norsk2, trinn 1-7, nett.
Kompetanse for kvalitet - Matematikk 2, 8-13. Søknadsfrist 30-jun-2017
Samfunnsfag 1, 5-10. Søknadsfrist 30-jun-2017
Kompetanse for kvalitet - Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 1, 5-10. Søknadsfrist 30-jun-2017
Kompetanse for kvalitet naturfag 5-10. Søknadsfrist 31-mai-2017
Kompetanse for kvalitet naturfag 1-7. Søknadsfrist 31-mai-2017
Norsk 1-7 region Over gjerdet. Søknadsfrist 08-jun-2017

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Godkjenningskurs i bruk av diagnostiske medikamenter. Søknadsfrist 15-aug-2017
Glaukom i optometrisk praksis. Søknadsfrist 15-mai-2017
Videreutdanning i øyesykepleie. Søknadsfrist 15-aug-2017
Videreutdanning i hjerneslag - tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling. Søknadsfrist 15-aug-2017
Aktiv omsorg. Søknadsfrist 01-jun-2017
Kunst- og uttrykksmetodar i coaching og teamarbeid . Søknadsfrist 01-aug-2017
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Søknadsfrist 01-aug-2017
Grunnleggende kontaktlinsetilpassing. Søknadsfrist 15-aug-2017
Barnevern i et minoritetsperskeptiv. Søknadsfrist 10-aug-2017
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. Søknadsfrist 10-aug-2017
Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Søknadsfrist 15-aug-2017

Kurs
Samfunnsfag - Delta - høsten 2017 - Drammen (lukket studium). Søknadsfrist 01-sep-2017
Human Resource Management (lukket studium) våren 2018-våren 2019 Drammen. Søknadsfrist 01-sep-2017
Logistikkledelse - Tine SA - høsten 2017 (lukket studium). Søknadsfrist 01-jul-2017

Pedagogiske fag
Helhetlig karriereveiledning. Søknadsfrist 01-aug-2017
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter. Søknadsfrist 01-aug-2017
Karriereveiledning for rådgivere i Oslo skolen. Søknadsfrist 30-jun-2017
Seksuelle overgrep i et livsløpssperspektiv. Søknadsfrist 02-mai-2017
Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Søknadsfrist 01-aug-2017
Norsk som andrespråk 2. Søknadsfrist 01-sep-2017
Kompetanse for kvalitet naturfag 1-7. Søknadsfrist 31-mai-2017
Kompetanse for kvalitet naturfag 5-10. Søknadsfrist 31-mai-2017
Kompetanse for kvalitet-Norsk2, trinn 1-7, nett.
Barnehagepedagogikk med studieavgift. Søknadsfrist 30-jun-2017

Skole
Matematikk 1. Søknadsfrist 01-jun-2017

Samfunnsfag og humanistiske fag
Helhetlig karriereveiledning. Søknadsfrist 01-aug-2017
Velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse (Vestfold) Høst 2017. Søknadsfrist 30-aug-2017
Modul 3: Konflikthåndtering og konfliktbegrensning (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017

Ledelse- og økonomifag
Coaching og ledelse (Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 08-jan-2018
Coaching og ledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-aug-2017
Coaching og ledelse (Porsgrunn) høsten 2017. Søknadsfrist 01-aug-2017
EU program og prosjektkunnskap (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 13-sep-2017
Grunnleggende arbeidsrett (Vestfold) Høst 2017. Søknadsfrist 14-sep-2017
Human Resource Management (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017
Human Resource Management (Vestfold) Våren 2018. Søknadsfrist 02-jan-2018
Innovasjon i offentlig sektor (Vestfold) høsten 2017. Søknadsfrist 18-aug-2017
Kommunikasjon, samspill og ledelse (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 15-des-2017
Kunnskapsledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 20-aug-2017
Ledelse, innovasjon og demokrati (Drammen) våren 2018. Søknadsfrist 20-des-2017
Motivasjon og mestring (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017
Prosjektledelse (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017
Prosjektledelse (Undervisning i Vestfold) Høst 2017. Søknadsfrist 25-sep-2017
Strategisk beredskapsledelse (Vestfold, Bakkenteigen i Horten) Høsten 2017. Søknadsfrist 24-aug-2017
Strategi (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 20-aug-2017
Utvikling og endring i organisasjoner (Porsgrunn) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur (Drammen) høsten 2017. Søknadsfrist 01-sep-2017

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
Fundamentals of Systems Engineering. Søknadsfrist 11-aug-2017
Mastergrad Systems Engineering, deltid. Søknadsfrist 22-aug-2017
Systems Integration. Søknadsfrist 08-sep-2017
Lean Product Development. Søknadsfrist 15-sep-2017
Knowledge Based Development. Søknadsfrist 29-sep-2017
Subsea Production System Technical Safety. Søknadsfrist 20-okt-2017
Advanced Mechanical Engineering. Søknadsfrist 13-okt-2017