Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse-, sosial- og omsorgsfag
Videreutdanning i hverdagsrehabilitering . Søknadsfrist 01-feb-2019
Kultur, fritid og aktiv omsorg i Mosjøen. Søknadsfrist 01-feb-2019
Videreutdanning i ernæring og helse. Søknadsfrist 20-feb-2019
Fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits. Søknadsfrist 20-feb-2019
Samskapende sosial innovasjon. Søknadsfrist 01-feb-2019
Kultur, fritid og aktiv omsorg i Stokmarknes. Søknadsfrist 01-feb-2019
Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid. Søknadsfrist 15-feb-2019
Videreutdanning i dans- og bevegelsesterapi. Søknadsfrist 03-feb-2019

Samfunnsfag og humanistiske fag
Modul 2: Inkludering og deltakelse i det flerkulturelle samfunn (Drammen) våren 2019. Søknadsfrist 31-jan-2019

Ledelse- og økonomifag
Coaching og ledelse (Vestfold) Vår 2019. Søknadsfrist 12-feb-2019
Det uforutsette og beredskap (Vestfold) Vår 2019. Søknadsfrist 24-jan-2019
Digitalisering, innovasjon og ledelse (Drammen) - våren 2019. Søknadsfrist 11-feb-2019
Grunnleggende arbeidsrett (Drammen) våren 2019. Søknadsfrist 11-feb-2019
Grunnleggende arbeidsrett (Porsgrunn) våren 2019. Søknadsfrist 20-mar-2019
Human Resource Management (Vestfold) Vår 2019. Søknadsfrist 04-mar-2019
Ledelse av kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring (Drammen) våren 2019. Søknadsfrist 11-feb-2019
Kunnskapsledelse (Drammen) våren 2019. Søknadsfrist 01-mar-2019
Ledelse, innovasjon og demokrati (Drammen) høsten 2019. Søknadsfrist 20-sep-2019
Personlig lederskap og samspill (Drammen) våren 2019. Søknadsfrist 31-jan-2019
Prosjektledelse - Nettstudium - 7,5 stp. Søknadsfrist 11-feb-2019
Prestasjonsledelse (Drammen) våren 2019. Søknadsfrist 01-feb-2019
Prosjektledelse (Porsgrunn) våren 2019. Søknadsfrist 13-feb-2019
Samvirke og beredskap (Vestfold vår 2019). Søknadsfrist 04-feb-2019
Økonomistyring og regnskap - 15 stp. Søknadsfrist 11-feb-2019

Pedagogiske fag
Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolene. Søknadsfrist 15-apr-2019
Videreutdanning friluftslivsveiledning. Søknadsfrist 25-feb-2019

Tekniske-, maritime- og ingeniørfag
AutoCAD grunnkurs. Søknadsfrist 31-jul-2019
Revit Architecture. Søknadsfrist 31-jul-2019
Quality Management. Søknadsfrist 01-apr-2019
Advanced System Architecting. Søknadsfrist 04-feb-2019
Subsea Production Systems Achitecture. Søknadsfrist 25-feb-2019
Human Centered Systems Design. Søknadsfrist 18-mar-2019
SystemsThinking. Søknadsfrist 27-mai-2019