Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Velkommen! Klikk på det grønne sirkel/pluss-tegnet for å få en oversikt over aktuelle kurs/emner. På neste side vil du bli bedt om å registrere deg som søker eller bruke påloggingsinformasjon som du har fått tidligere. Bruk kun en av påloggingsmetodene (e-post ELLER fødselsnummer). Har du vært på kurs hos oss før, må du be om å få passord tilsendt (Dette tar ikke lang tid). Tidligere studenter kan få PINkoden tilsendt. Ta gjerne kontakt på kurs@mf.no dersom du har spørsmål.