Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Velkommen! Klikk på det grønne sirkel/pluss-tegnet for å få en oversikt over aktuelle kurs/emner. På neste side vil du bli bedt om å registrere deg som søker eller bruke påloggingsinformasjon som du har fått tidligere. Bruk kun en av påloggingsmetodene (e-post ELLER fødselsnummer). Har du vært på kurs hos oss før, må du be om å få passord tilsendt (Dette tar ikke lang tid). Tidligere studenter kan få PINkoden tilsendt. Ta gjerne kontakt på kurs@mf.no dersom du har spørsmål.

Videreutdanning (poeng-givende)
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2020 Kurs 1 (PKU501). Søknadsfrist 01-mai-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2020 Kurs 2 (PKU502). Søknadsfrist 01-mai-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2020 Kurs 3 (PKU503). Søknadsfrist 01-mai-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Institutt for Sjelesorg - Modum Bad 2019-2020 Kurs 1 (PKU501). Søknadsfrist 01-mai-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Institutt for Sjelesorg - Modum Bad 2019-2020 Kurs 2 (PKU502). Søknadsfrist 01-mai-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Institutt for Sjelesorg - Modum Bad 2019-2020 Kurs 3 (PKU503). Søknadsfrist 01-mai-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Haraldsplass diakonale sykehus 2019-2020 Kurs 1 (PKU501). Søknadsfrist 01-mai-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Haraldsplass diakonale sykehus 2019-2020 Kurs 2 (PKU502). Søknadsfrist 01-mai-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Haraldsplass diakonale sykehus 2019-2020 Kurs 3 (PKU503). Søknadsfrist 01-mai-2019
Prest og teolog i praksis. Søknadsfrist 01-jun-2019
Ledelse, roller og samspill i menighetene. Søknadsfrist 30-sep-2019