Application web for continuing and further education.

Course list. Click on the plus sign for more choices.

MMM supplementary year
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2020 Kurs 1 (PKU501). Application deadline 01-May-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2020 Kurs 2 (PKU502). Application deadline 01-May-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2020 Kurs 3 (PKU503). Application deadline 01-May-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Institutt for Sjelesorg - Modum Bad 2019-2020 Kurs 1 (PKU501). Application deadline 01-May-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Institutt for Sjelesorg - Modum Bad 2019-2020 Kurs 2 (PKU502). Application deadline 01-May-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Institutt for Sjelesorg - Modum Bad 2019-2020 Kurs 3 (PKU503). Application deadline 01-May-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Haraldsplass diakonale sykehus 2019-2020 Kurs 1 (PKU501). Application deadline 01-May-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Haraldsplass diakonale sykehus 2019-2020 Kurs 2 (PKU502). Application deadline 01-May-2019
Pastoralklinisk utdanning (PKU) ved Haraldsplass diakonale sykehus 2019-2020 Kurs 3 (PKU503). Application deadline 01-May-2019
Ledelse, roller og samspill i menighetene. Application deadline 30-Sep-2019
Prest og teolog i praksis. Application deadline 01-Jul-2019