Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse og sosialfag
Kunst og kultur i helse og omsorg. Søknadsfrist 07-jan-2019

Lærer og pedagogikk
Klimaforskning i polare landskap - Svalbard. Søknadsfrist 15-nov-2018
Geologi i skolen - Andøya. Søknadsfrist 01-des-2018

Pedagogikk og veiledning
Veiledning og mentoring i yrkeslærerprofesjonen. Søknadsfrist 10-jan-2019

Trafikk
Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal. Søknadsfrist 15-jan-2019
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) - Uke 15 - 2019. Søknadsfrist 15-jan-2019
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, uke 12, 6 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jan-2019
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 23 på Stjørdal. Søknadsfrist 15-mar-2019
Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng. Søknadsfrist 15-mar-2019
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Stjørdal. Søknadsfrist 15-mar-2019
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Bærum. Søknadsfrist 15-mar-2019
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Tromsø. Søknadsfrist 15-mar-2019

Statens vegvesen
TKS100 - Trafikant og kjøretøystudiet, basis. Søknadsfrist 10-des-2018