Application web for continuing and further education.

Course list. Click on the plus sign for more choices.

Helse og sosialfag
Musikkbasert miljøbehandling. Application deadline 15-Jun-2020

Økonomi og ledelse
Digital forretningsutvikling. Application deadline 01-Sep-2020

Idrett og kultur
Continuing education in resistance training. Application deadline 10-Aug-2020

Barnehagelærer
Further education -Early childood education and care, Bodø. Application deadline 15-Jun-2020

Pedagogikk og veiledning
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn. Application deadline 15-May-2020
Nettbaserte læringsformer - Dybdelæring i praksis. Application deadline 15-Jun-2020
Teknologisk verktøykasse for yrkesfaglærere. Application deadline 15-Jun-2020

Språkfag
South Saami for beginners part 1. Application deadline 10-Aug-2020

Trafikk
Emergency Driving Instructor for driving teachers. Application deadline 15-Jun-2020
Basic driving training for teachers in public schools. Application deadline 15-Jun-2020
Emergency Driving Instructor education for emergency drivers. Application deadline 15-Jun-2020
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Stjørdal. Application deadline 15-Jun-2020
Specialized education for catergory T (Tractor). Application deadline 15-Aug-2020

Statens vegvesen
TKS100 - Trafikant og kjøretøystudiet, basis. Application deadline 01-Aug-2020
TKS210 - Tilleggsutdanning for motorsykkelsensorer. Application deadline 01-Aug-2020