Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på plusstegnet for flere tilbud.

Helse og sosialfag
Musikkbasert miljøbehandling. Søknadsfrist 01-jun-2019

Økonomi og ledelse
Ledelse av matinnovasjon. Søknadsfrist 04-mar-2019

Naturvitenskap og akvakultur
Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi. Søknadsfrist 26-apr-2019

Lærer og pedagogikk
Norsk som andrespråk 2. Søknadsfrist 15-apr-2019

Barnehagelærer
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, Nesna. Søknadsfrist 15-mai-2019
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, Bodø. Søknadsfrist 15-mai-2019
Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, Levanger. Søknadsfrist 15-mai-2019
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen, Nett- og samlingsbasert, Mo i Rana. Søknadsfrist 15-mai-2019

Pedagogikk og veiledning
Nettpedagogikk i fleksible studier - høst 2019. Søknadsfrist 15-apr-2019
Nettpedagogikk i fleksible studier - vår 2019. Søknadsfrist 15-feb-2019
Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse for 1.-10. trinn. Søknadsfrist 15-mai-2019
Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap som didaktisk arbeidsformer - Yrkesfaglærerløftet. Søknadsfrist 15-mai-2019
Kompetanse i veiledning i individuell og i grupper - Yrkesfagløftet. Søknadsfrist 15-mai-2019
Veiledning og mentoring i yrkeslærerprofesjonen. Søknadsfrist 15-mai-2019

Trafikk
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) - Uke 15 - 2019. Søknadsfrist 15-jan-2019
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 23 på Stjørdal. Søknadsfrist 15-mar-2019
Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng. Søknadsfrist 15-mar-2019
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Stjørdal. Søknadsfrist 15-mar-2019
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Bærum. Søknadsfrist 15-mar-2019
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Tromsø. Søknadsfrist 15-mar-2019
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Stjørdal uke 37 2019. Søknadsfrist 15-jun-2019
Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng uke 33 og 35 i 2019. Søknadsfrist 15-jun-2019
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere. Søknadsfrist 15-jun-2019
Instruktør i utrykningskjøring for utrykningspersonell, 30 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jun-2019
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, uke 44, 6 studiepoeng. Søknadsfrist 15-aug-2019
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 36. Søknadsfrist 15-jun-2019
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) - Uke 42 - 2019. Søknadsfrist 15-aug-2019