Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse og sosialfag
Musikkbasert miljøbehandling. Søknadsfrist 15-jun-2018

Økonomi og ledelse
Master i helseledelse. Søknadsfrist 09-mai-2018

Lærer og pedagogikk
Norsk som andrespråk - å undervise flykningar i grunnskolen. Søknadsfrist 15-apr-2018
Under polarhimmelen . Søknadsfrist 01-mai-2018

Pedagogikk og veiledning
Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap som didaktisk arbeidsformer - Yrkesfagløftet. Søknadsfrist 01-mai-2018
Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap som didaktisk arbeidsformer - Yrkesfagløftet. Søknadsfrist 01-mai-2018
Veiledning og mentoring i yrkeslærerprofesjonen. Søknadsfrist 01-mai-2018
Nettpedagogikk i fleksible studier. Søknadsfrist 01-mai-2018

Trafikk
Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jun-2018
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, uke 44, 6 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jun-2018
Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jan-2018
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Bærum. Søknadsfrist 01-mar-2018
Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal. Søknadsfrist 15-jan-2018
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Forus Stavanger. Søknadsfrist 01-apr-2018
Spesialutdanning av trafikklærere for hurtiggående traktorer. Søknadsfrist 01-mar-2018
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Stjørdal. Søknadsfrist 01-mar-2018
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 16 - Stjørdal. Søknadsfrist 15-jan-2018
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 23 - Stjørdal. Søknadsfrist 15-apr-2018

Statens vegvesen
TKS240 - Tilleggsutdanning for førerprøvesensorer for traktor. Søknadsfrist 15-apr-2018
TKS210 - Tilleggsutdanning for motorsykkelsensorer. Søknadsfrist 15-apr-2018