Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse og sosialfag
Krisehåndtering, traumer og traumatisering MPH446. Søknadsfrist 20-feb-2017
Motiverende intervju MPH447. Søknadsfrist 20-feb-2018

Samfunn og medier
EUs virkemidler for forskning og innovasjon - hvordan søke og lykkes?. Søknadsfrist 11-jan-2018

Lærer og pedagogikk
Kulturspor i landskapet. Søknadsfrist 15-mar-2018
Klimaforskning i polare landskap - Svalbard. Søknadsfrist 15-feb-2018
Under polarhimmelen . Søknadsfrist 01-mai-2018
Norsk som adrespråk - å undervise flykningar i grunnskolen. Søknadsfrist 15-apr-2018

Trafikk
Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jan-2018
Spesialutdanning for klasse T (Traktor). Søknadsfrist 15-jan-2018
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, uke 15, 6 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jan-2018
Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal. Søknadsfrist 15-jan-2018
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Bærum. Søknadsfrist 01-mar-2018
Spesialutdanning av trafikklærere for hurtiggående traktorer. Søknadsfrist 01-mar-2018
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Stjørdal. Søknadsfrist 01-mar-2018
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 16 - Stjørdal. Søknadsfrist 15-jan-2018
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 23 - Stjørdal. Søknadsfrist 15-apr-2018

Statens vegvesen
TKS200 B og C - Vurderingskompetanse. Søknadsfrist 11-jan-2018
TKS260 - Kjørevurdering. Søknadsfrist 01-mar-2018