Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse og sosialfag
Musikkbasert miljøbehandling. Søknadsfrist 15-jun-2018

Naturvitenskap og akvakultur
Havbruksdrift. Søknadsfrist 20-aug-2018

Lærer og pedagogikk
Norsk som andrespråk - å undervise flykningar i grunnskolen. Søknadsfrist 15-apr-2018

Barnehagelærer
Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, Levanger. Søknadsfrist 01-jul-2018
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen, Nett- og samlingsbasert, Vesterålen. Søknadsfrist 15-jun-2018
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, Bodø. Søknadsfrist 21-jun-2018

Pedagogikk og veiledning
Nettpedagogikk i fleksible studier. Søknadsfrist 01-mai-2018

Trafikk
Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jun-2018
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, uke 44, 6 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jun-2018
Instruktør i utrykningskjøring for utrykningspersonell, 30 studiepoeng. Søknadsfrist 01-aug-2018
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) uke 42. Søknadsfrist 15-aug-2018
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere. Søknadsfrist 01-aug-2018
Tilleggsutdanning: trafikklærere for utvidelse klasse A2-A - Stjørdal. Søknadsfrist 15-jun-2018
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 38 - Stavanger. Søknadsfrist 15-jun-2018
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 37 - Stjørdal. Søknadsfrist 15-jun-2018

Statens vegvesen
TKS100 - Trafikant og kjøretøystudiet, basis. Søknadsfrist 10-jul-2018

Trygg trafikk
Trafikalt grunnkurs via Trygg trafikk, uke 38 i Kristiansand. Søknadsfrist 15-aug-2018