Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Kursoversikt. Klikk på pluss-tegnet for flere tilbud.

Helse og sosialfag
Musikkbasert miljøbehandling. Søknadsfrist 15-jun-2018

Naturvitenskap og akvakultur
Havbruksdrift. Søknadsfrist 20-aug-2018

Lærer og pedagogikk
Kulturspor i landskapet som ressurs i skolen. Søknadsfrist 01-sep-2018

Barnehagelærer
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen, Nett- og samlingsbasert, Vesterålen. Søknadsfrist 01-okt-2018

Pedagogikk og veiledning
Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap som didaktisk arbeidsformer - Yrkesfagløftet. Søknadsfrist 01-sep-2018
Veiledning og mentoring i yrkeslærerprofesjonen. Søknadsfrist 01-nov-2018
Kompetanse i veiledning i individuell og i grupper - Yrkesfagløftet. Søknadsfrist 01-sep-2018
Nettpedagogikk i fleksible studier. Søknadsfrist 20-aug-2018

Trafikk
Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng. Søknadsfrist 15-sep-2018
Sikring av last - spesialutdanning, 6 sp, uke 42. Søknadsfrist 15-sep-2018
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) uke 42. Søknadsfrist 15-aug-2018
Instruktør i utrykningskjøring for utrykningspersonell, 30 studiepoeng. Søknadsfrist 01-aug-2018
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere. Søknadsfrist 01-aug-2018
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, uke 44, 6 studiepoeng. Søknadsfrist 15-jun-2018
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole - Uke 38 - Stavanger. Søknadsfrist 15-jun-2018

Statens vegvesen
TKS300 - Grunnutdanning tilsyn. Søknadsfrist 20-aug-2018
TKS850 - Ulykkesundersøkelser. Søknadsfrist 20-aug-2018
TKS200 B og C - Vurderingskompetanse. Søknadsfrist 01-sep-2018

Trygg trafikk
Trafikalt grunnkurs via Trygg trafikk, uke 38 i Kristiansand. Søknadsfrist 17-sep-2018