Søknadsweb for NTNU VIDERE

Hvis du er eller har vært student ved NTNU (inkludert HiST, HiG og HiÅ) er det to måter du kan logge inn på:
- med e-postadresse og passord du har registrert hos oss
- med fødselsnummer og PIN-kode du har hos oss

Ta kontakt om du har glemt e-postadressen eller PIN-koden.
E-post: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 66 43.

Hvis du ikke har vært søker eller student hos oss tidligere, velger du «registrer ny bruker» for å få tilsendt passord for innlogging.

Vi gjør oppmerksom på at Søknadsweb er koblet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. E-postadressen du registrerer vil derfor endres til adressen du har angitt i registeret.

Kursoversikt.
Klikk på plusstegnet for flere tilbud.

Teknologi og samfunn
Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri . Søknadsfrist 03-sep-2018
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS. Søknadsfrist 15-des-2018
Prosjektering av bruer 2: FEM-analyser og dimensjonering av etteroppspente betong-platebruer. Søknadsfrist 01-des-2018
Strategisk planlegging av infrastruktur. Søknadsfrist 15-nov-2018
Ulykkesgranskning. Søknadsfrist 01-okt-2018
Damsikkerhet II. Søknadsfrist 20-aug-2018
Vegbygging. Søknadsfrist 15-nov-2018
Vann- og avløpsteknikk. Søknadsfrist 10-des-2018
Grunnleggende bruk av VDC. Søknadsfrist 15-nov-2018
Medisinsk fysikk - kvalitetsstyring, lovverk, forskning, etikk . Søknadsfrist 03-sep-2018
Geografisk informasjonsbehandling. Søknadsfrist 01-okt-2018
Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet. Søknadsfrist 10-des-2018

Skole og utdanning
Veileder- og mentorutdanning - Profesjonsutvikling og organisasjon. Søknadsfrist 10-des-2018
Testteoretisk kompetanse - Rogaland. Søknadsfrist 01-des-2018
Teknologi og forskningslære - Modul I. Søknadsfrist 01-nov-2018
Teknologi og forskningslære - Modul III. Søknadsfrist 01-nov-2018
Lineær algebra med anvendelser. Søknadsfrist 01-des-2018
Grunnkurs i analyse 2. Søknadsfrist 01-des-2018
Geometri. Søknadsfrist 01-des-2018
Take Credit! Del III ENG6303 språk og samfunn. Søknadsfrist 01-des-2018
Take Credit! Del III ENG6307 litteratur III. Søknadsfrist 01-des-2018
Sannsynlighetsregning og statistikk. Søknadsfrist 01-des-2018
Matematikkdidaktikk. Søknadsfrist 01-des-2018
Astronomi. Søknadsfrist 01-des-2018
Elektrisitet og elektronikk. Søknadsfrist 01-des-2018
Frankrike - språk, kultur og litteratur. Søknadsfrist 01-nov-2018
Prosjektteater. Søknadsfrist 01-des-2018
Tyskland forteller. Søknadsfrist 01-nov-2018
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk. Søknadsfrist 01-des-2018
Læringsmiljø og gruppeledelse . Søknadsfrist 01-des-2018
Flerkulturell kompetanse. Søknadsfrist 01-des-2018
Sakkyndig vurdering og forvaltning. Søknadsfrist 01-des-2018
Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk. Søknadsfrist 15-des-2018

Økonomi og ledelse
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling).
Finansiering av forretningsutvikling. Søknadsfrist 15-nov-2018
Organisasjon og endring - Trondheim. Søknadsfrist 15-nov-2018
Organisasjon og endring - Oslo. Søknadsfrist 15-nov-2018
Master of Technology Management. Søknadsfrist 15-nov-2018
Praktisk prosjektledelse - Trondheim.
Praktisk prosjektledelse - Oslo. Søknadsfrist 15-nov-2018
Risikostyring i prosjekter. Søknadsfrist 15-nov-2018
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse. Søknadsfrist 15-nov-2018
Strategier for program- og porteføljestyring. Søknadsfrist 15-nov-2018
Økonomi og verdiskaping - Trondheim. Søknadsfrist 15-nov-2018
Økonomi og verdiskaping - Oslo. Søknadsfrist 15-nov-2018
Ledelse av leverandørrelasjoner og -nettverk. Søknadsfrist 15-nov-2018
Lean produksjon. Søknadsfrist 15-nov-2018
Forretningsforståelse i prosjekter. Søknadsfrist 15-nov-2018
Industriell sikkerhet og pålitelighet. Søknadsfrist 15-nov-2018
Driftssikkerhet vedlikeholdsstyring. Søknadsfrist 15-nov-2018
Pålitelighet av sikkerhetskritiske funksjoner. Søknadsfrist 15-nov-2018
Digitalisering og digital transformasjon (Teknologiendring og samfunnsutvikling) Nettbasert. Søknadsfrist 15-nov-2018
Ledelse og strategi - Trondheim. Søknadsfrist 15-nov-2018
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo. Søknadsfrist 15-nov-2018
Lederutvikling og organisasjonsendring. Søknadsfrist 15-nov-2018
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse. Søknadsfrist 15-nov-2018
Organisasjonsutvikling, ledelse og læring. Søknadsfrist 15-nov-2018
Samhandling, sosiale nettverk og nye medier. Søknadsfrist 15-nov-2018
Strategi og teknologiledelse. Søknadsfrist 15-nov-2018
Praktisk prosjektledelse - Trondheim.

Helse og omsorg
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme. Søknadsfrist 15-nov-2018
Akuttmedisin for legevaktpersonell. Søknadsfrist 23-mar-2019
Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Søknadsfrist 30-okt-2018
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe. Søknadsfrist 15-nov-2018
Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet. Søknadsfrist 01-nov-2018
Ungdom rus og avhengighet. Søknadsfrist 15-nov-2018
Ultralyd av dialysefistler. Søknadsfrist 01-des-2018
Forsøksdyrlære for forskere. Søknadsfrist 01-okt-2018
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre. Søknadsfrist 15-okt-2018
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne.. Søknadsfrist 12-nov-2018
Forskningsbiobanking. Søknadsfrist 18-jun-2018
Traumatisering hos barn og unge - forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading og selvmord. Søknadsfrist 15-nov-2018
Fysisk aktivitet. Søknadsfrist 15-okt-2018
Akuttmedisin for legevaktpersonell. Søknadsfrist 17-des-2018
Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. Søknadsfrist 01-nov-2018

Øvrige fag
Masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning enkeltkurs.
IKT i læring 1, høst 2018. Søknadsfrist 15-des-2018
IKT i læring 2, høst 2018. Søknadsfrist 15-des-2018
IKT i læring 3, høst 2018. Søknadsfrist 15-des-2018

Bedriftsinterne kurs
Operativt lederskap -Grillstad Brumundal. Søknadsfrist 31-okt-2018
Operativt lederskap - HOFF SA. Søknadsfrist 22-okt-2018

Universitetspedagogikk
Videregående kurs for ansatte på NTNU VIDERE. Søknadsfrist 30-jun-2018

Masteroppgave
Master i veg og jernbane. Søknadsfrist 20-nov-2018
Masterprogram i organisasjon og ledelse - avsluttende masteroppgave. Søknadsfrist 15-nov-2018