Søknadsweb for NTNU VIDERE

Hvis du er eller har vært student ved NTNU (inkludert HiST, HiG og HiÅ) er det to måter du kan logge inn på:
- med e-postadresse og passord du har registrert hos oss
- med fødselsnummer og PIN-kode du har hos oss

Ta kontakt om du har glemt e-postadressen eller PIN-koden.
E-post: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 66 43.

Hvis du ikke har vært søker eller student hos oss tidligere, velger du «registrer ny bruker» for å få tilsendt passord for innlogging.

Vi gjør oppmerksom på at Søknadsweb er koblet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret. E-postadressen du registrerer vil derfor endres til adressen du har angitt i registeret.

Kursoversikt.
Klikk på plusstegnet for flere tilbud.

Teknologi og samfunn
Grunnleggende jernbaneteknikk. Søknadsfrist 01-jun-2018
Kostnader og nytte av samferdselsanlegg. Søknadsfrist 01-jun-2018
Prosjektoppgave. Søknadsfrist 01-jun-2018
Trafikkteknikk og trafikksikkerhet. Søknadsfrist 01-jun-2018
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Søknadsfrist 01-jun-2018
Damsikkerhet II. Søknadsfrist 20-aug-2018
Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer. Søknadsfrist 10-jun-2018
Prosjekteringsledelse. Søknadsfrist 01-sep-2018


Prosjekteringsledelse. (AAR6006 H2018)
Kurset holdes: 23-okt-2018 - 
Søknadsfrist: 01-sep-2018
Trekkfrist: 01-sep-2018

Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system. Søknadsfrist 15-jun-2018
Oppfriskingskurs Matematikk - Ålesund. Søknadsfrist 25-jul-2018
Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner. Søknadsfrist 05-apr-2018
Masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søknadsfrist 14-mai-2018
Arkiv, museum og samfunn. Søknadsfrist 01-jun-2018

Skole og utdanning
Lineær algebra og geometri. Søknadsfrist 01-jun-2018
Tallteori. Søknadsfrist 01-jun-2018
Statistiske metoder. Søknadsfrist 01-jun-2018
Kompetanse for kvalitet - lærerspesialistutdanning i matematikk for trinn 11-13. Søknadsfrist 25-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - lærerspesialistutdanning i matematikk for trinn 8-10. Søknadsfrist 25-mai-2018
Kompetanse for kvalitet-Engelsk 1 for trinn 8-13. Søknadsfrist 10-mai-2018
Kompetanse for kvalitet-Engelsk 2 for trinn 8-13. Søknadsfrist 10-mai-2018
Master i spesialpedagogikk-K11. Søknadsfrist 10-jun-2018
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet. Søknadsfrist 03-sep-2018
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring Modul 1| . Søknadsfrist 14-mai-2018
Moderne fysikk. Søknadsfrist 01-jun-2018
Lys, optikk og fysikkfaget i skolen. Søknadsfrist 01-jun-2018
Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk. Søknadsfrist 15-des-2018
Teori sjanger retorikk. Søknadsfrist 01-jun-2018
Grunnleggende kjemi 1. Søknadsfrist 01-jun-2018
Grunnleggende kjemi 2. Søknadsfrist 01-jun-2018
Relasjonsbasert klasseledelse. Søknadsfrist 01-jun-2018
Etter- og videreutdanning i skoleledelse. Søknadsfrist 01-mai-2018
Utdanningsvalg 3: Utdanning i et organisasjonsperspektiv. Søknadsfrist 01-jun-2018
Sosialpedagogikk og relasjonskompetanse. Søknadsfrist 01-jun-2018
Take Credit! Del I ordinær studieplan A. Søknadsfrist 15-jun-2018
Take Credit! Del I spesialisering for lærere plan B. Søknadsfrist 15-jun-2018
Take Credit! Del II spesialisering for lærere Plan B. Søknadsfrist 15-jun-2018
Take Credit! Del II ordinær studieplan A. Søknadsfrist 15-jun-2018
Take Credit! Del III ENG6303 språk og samfunn. Søknadsfrist 15-jun-2018
Take Credit! Del III ENG6307 litteratur III. Søknadsfrist 15-jun-2018
Veilednings- og relasjonskompetanse for instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere. Søknadsfrist 22-mai-2018
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer for trinn 1-10. Søknadsfrist 15-mai-2018
Teknologi og forskningslære modul II. Søknadsfrist 01-jun-2018
Teknologi og forskningslære modul IV. Søknadsfrist 05-jun-2018
Master i skoleledelse - Modul 2. Søknadsfrist 01-mai-2018
Veileder- og mentorutdanning - Veiledning og profesjonsforståelse. Søknadsfrist 01-jun-2018
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring Modul 2. Søknadsfrist 14-mai-2018
Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling. Søknadsfrist 21-mai-2018
Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk. Søknadsfrist 18-mai-2018
Rådgivning og veiledning for PPT . Søknadsfrist 15-jun-2018
Testteoretisk kompetanse . Søknadsfrist 01-jun-2018
Rektorutdanningen - Bodø. Søknadsfrist 14-mai-2018
Rektorutdanningen - Tromsø. Søknadsfrist 14-mai-2018
Rektorutdanningen - Trondheim. Søknadsfrist 14-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - engelsk 1 for trinn 1-7. Søknadsfrist 18-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - engelsk 2 for trinn 1-7. Søknadsfrist 18-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - engelsk 1 for trinn 5-10. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - engelsk 2 for trinn 5-10. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - norsk 1 for trinn 1-7. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - norsk 2 for trinn 5-10. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - matematikk 1 for trinn 1-7. Søknadsfrist 08-mai-2018
Dramametoder. Søknadsfrist 01-jun-2018
Prosjektteater. Søknadsfrist 01-des-2018
Kompetanse for kvalitet - matematikk 2 for trinn 1-7. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - matematikk 2 for trinn 5-10. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - naturfag 1 for trinn 5-10. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for trinn 1-7. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - regning som grunnleggende ferdighet 1 for trinn 1-7. Søknadsfrist 08-mai-2018
Regionalt tilbud Molde - engelsk 1 for trinn 1-7. Søknadsfrist 15-mai-2018
Regionalt tilbud Ålesund - matematikk 1 for trinn 1-7. Søknadsfrist 15-mai-2018
Regionalt tilbud Vestnes - norsk 2 for trinn 5-10. Søknadsfrist 15-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - norsk 1 for trinn 8-13. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - norsk 2 for trinn 8-13 - Flerspråklighet og litterære kulturmøter. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - norsk 2 for trinn 8-13 - Norsk i mediesamfunnet. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - norsk tegnspråk 2 for trinn 1-10. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - begynneropplæring. Søknadsfrist 08-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - andrespråkspedagogikk 1. Søknadsfrist 08-mai-2018
Lærerspesialistutdanning i matematikk for trinn 1-7. Søknadsfrist 18-mai-2018
Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring for trinn 1-4. Søknadsfrist 18-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - naturfag 1 for trinn 8-13. Søknadsfrist 03-mai-2018
Kompetanse for kvalitet - Programmering. Søknadsfrist 14-mai-2018
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk. Søknadsfrist 01-jun-2018
Grunnkurs i analyse I. Søknadsfrist 01-jun-2018

Økonomi og ledelse
Økonomi og verdiskaping. Søknadsfrist 15-mai-2018
Executive Project Leadership Program. Søknadsfrist 27-jun-2018
Markedsføring og internasjonalisering. Søknadsfrist 15-mai-2018
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy. Søknadsfrist 15-mai-2018
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy. Søknadsfrist 15-mai-2018
Teamutvikling og lederstil. Søknadsfrist 15-mai-2018
Praktisk prosjektledelse - Trondheim. Søknadsfrist 15-mai-2018
Vedlikeholdsoptimalisering. Søknadsfrist 15-mai-2018
Idrett og markedsføring. Søknadsfrist 15-mai-2018
Organisasjon og endring - Trondheim. Søknadsfrist 15-mai-2018
Praktisk prosjektledelse - Oslo. Søknadsfrist 15-mai-2018
Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse. Søknadsfrist 15-mai-2018
Fra behov til prosjekt. Søknadsfrist 15-mai-2018
Teknologiendring og samfunnsutvikling. Søknadsfrist 15-mai-2018
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo. Søknadsfrist 15-mai-2018
Master of Technology Management. Søknadsfrist 15-nov-2018
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Nettbasert. Søknadsfrist 15-mai-2018
Ledelse og organisering av prosjektarbeid. Søknadsfrist 15-mai-2018
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter. Søknadsfrist 15-mai-2018
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon. Søknadsfrist 15-mai-2018
Forretningsforståelse i prosjekter. Søknadsfrist 15-mai-2018
Organisasjon og endring - Oslo. Søknadsfrist 15-mai-2018
Ledelse og strategi - Trondheim. Søknadsfrist 15-mai-2018
Idrettsledelse - organisasjonsinterne prosesser. Søknadsfrist 15-mai-2018
Sikkerhet og organisasjon. Søknadsfrist 15-mai-2018
Praktisk prosjektledelse - Trondheim. Søknadsfrist 15-mai-2018
Digitalisering - Muligheter og trusler. Søknadsfrist 10-jun-2018
Innovasjon og innovasjonsledelse. Søknadsfrist 15-mai-2018

Helse og omsorg
Videreutdanning i i praksisveiledning av studenter/profesjonsutøvere i helse- og sosialtjenesten. Søknadsfrist 01-jun-2018
Programmering for helsearbeidere. Søknadsfrist 01-jun-2018
IT organisasjon og samarbeid i helsetjenesten. Søknadsfrist 01-jun-2018
Innføring i kognitiv adferdsterapi. Søknadsfrist 01-mai-2018
Psykisk helse og voldsproblematikk. Søknadsfrist 25-mai-2018
Medisin og helsetjeneste for informatikere. Søknadsfrist 01-jun-2018
Oppgavemetode i helseinformatikk. Søknadsfrist 01-jun-2018
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie. Søknadsfrist 16-apr-2018
Videreutdanning i Avansert klinisk sykepleie. Søknadsfrist 16-apr-2018
Psykososialt arbeid med barn og unge. Søknadsfrist 10-jun-2018
Barn og unges psykiske helse. Søknadsfrist 01-mai-2018
Master i barn og unges psykiske helse - overgangsordning. Søknadsfrist 15-apr-2018
Forsøksdyrlære for forskere. Søknadsfrist 01-okt-2018
Innføring i audiopedagogikk. Søknadsfrist 15-mai-2018
Akuttmedisin for legevaktpersonell. Søknadsfrist 24-sep-2018
Smerte og smertebehandling. Søknadsfrist 10-sep-2018
Henvisning til spesialist for manuellterapeuter og annet helsepersonell med henv.rett. Søknadsfrist 08-okt-2018
Akuttmedisin for legevaktpersonell. Søknadsfrist 20-aug-2018
Forebygging av fedme. Søknadsfrist 06-aug-2018
Fedmens epidemologi patofysiologi og konsekvenser. Søknadsfrist 06-aug-2018
Palliasjon. Søknadsfrist 13-aug-2018
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer. Søknadsfrist 01-jun-2018
Forskningsbiobanking. Søknadsfrist 18-jun-2018
Observasjon og kartlegging av sped- og småbarns psykiske helse. Søknadsfrist 01-mai-2018
FFI - Forebyggende Familieintervensjon. Søknadsfrist 01-mai-2018

Øvrige fag
Topptrener 2. Søknadsfrist 28-mai-2018
IKT i læring 1, vår 2018. Søknadsfrist 15-jun-2018
IKT i læring 2, vår 2018. Søknadsfrist 15-jun-2018
IKT i læring 3, vår 2018. Søknadsfrist 15-jun-2018

Masteroppgave
Masterprogram i organisasjon og ledelse - avsluttende masteroppgave. Søknadsfrist 15-mai-2018
Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning - metode og masteroppgave. Søknadsfrist 10-jun-2018

Universitetspedagogikk
Videregående kurs for ansatte på NTNU VIDERE. Søknadsfrist 30-jun-2018
NVID Testpilot (test for ny fakturarutine). Søknadsfrist 20-jul-2018