Søknadsweb for NTNU VIDERE

Hvis du er eller har vært student ved NTNU (inkludert HiST, HiG og HiÅ) er det to måter du kan logge inn på:
- med e-postadresse og passord du har registrert hos oss
- med fødselsnummer og PIN-kode du har hos oss

Ta kontakt om du har glemt e-postadressen eller PIN-koden.
E-post: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 66 43.

Hvis du ikke har vært søker eller student hos oss tidligere, velger du «registrer ny bruker» for å få tilsendt passord for innlogging.

Kursoversikt.
Klikk på plusstegnet for flere tilbud.

Teknologi og samfunn
Universelll utforming for svaksynte. Søknadsfrist 21-aug-2017
Enhanced Oil Recovery. Søknadsfrist 15-aug-2017
Drift og vedlihehold av veger og gater. Søknadsfrist 14-jul-2017
Forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. Søknadsfrist 14-jul-2017
Brannvern i bygninger. Søknadsfrist 14-jul-2017
Geografisk informasjonsbehandling. Søknadsfrist 01-okt-2017
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. Søknadsfrist 01-jun-2017
Fornybar Energi. Søknadsfrist 01-jul-2017
Resirkulerende akvakultursystemer - RAS. Søknadsfrist 21-aug-2017
Basic Course in Petroleum Geology and Engineering. Søknadsfrist 15-aug-2017
Prosjekteringsledelse. Søknadsfrist 15-aug-2017
Damsikkerhet II. Søknadsfrist 15-aug-2017
Kollektivtransport. Søknadsfrist 01-jun-2017
Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri . Søknadsfrist 21-aug-2017


Ioniserende stråling - vekselvirkningsmekansimer og dosimetri . (FY6021 H2017)
Kurset holdes: 25-sep-2017 - 01-des-2017
Søknadsfrist: 21-aug-2017
Trekkfrist: Ikke oppgitt

Miljødesign i regulerte vassdrag. Søknadsfrist 07-aug-2017
Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider. Søknadsfrist 21-aug-2017
Korrosjon. Søknadsfrist 01-jul-2017
Drift og vedlikehold. Søknadsfrist 01-jun-2017
Kontrakt og kontraktstyring. Søknadsfrist 15-aug-2017
Vegteknologi. Søknadsfrist 01-jun-2017
Engineering Systems for Subsea Applications. Søknadsfrist 15-aug-2017
Well Integrity (Brønnintegritet). Søknadsfrist 15-aug-2017
Introduction and overview of intergrated operations and digitalization. Søknadsfrist 15-aug-2017
Sporgeometri og sporteknikk. Søknadsfrist 10-aug-2017

Skole og utdanning
Sakkyndig vurdering og forvaltning. Søknadsfrist 01-jun-2017
Språklig kommunikasjon og normal språkutvikling. Søknadsfrist 10-jul-2017
Metodekurs spesialpedagogikk . Søknadsfrist 10-jun-2017
Programmering og digital kreativitet for lærere. Søknadsfrist 25-aug-2017
Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling. Søknadsfrist 29-jun-2017
Nordisk språk - moderne. Søknadsfrist 26-jun-2017
Rådgivning i et mangfoldig samfunn. Søknadsfrist 01-jun-2017
Biokjemi. Søknadsfrist 07-aug-2017
Nye miljøkrav-effektiv energibruk. Søknadsfrist 16-jun-2017
Veiledning og relasjonskompetanse. Søknadsfrist 16-jun-2017
Yrkesfaglig fordypning-yrkesrelevant opplæring. Søknadsfrist 15-jun-2017
Uorganisk kjemi. Søknadsfrist 07-aug-2017
Rektorutdanningen - Bodø. Søknadsfrist 01-mai-2017
Rektorutdanningen - Tromsø. Søknadsfrist 22-mai-2017
Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring. Søknadsfrist 01-jun-2017
Teknologi og forskningslære modul IV. Søknadsfrist 05-jun-2017
Teknologi og forskningslære modul II. Søknadsfrist 05-jun-2017
Mental trening - Del 2. Søknadsfrist 01-des-2017
Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk. Søknadsfrist 01-jun-2017
Grunnkurs i analyse I. Søknadsfrist 01-jun-2017
Lineær algebra og geometri. Søknadsfrist 01-jun-2017
Tallteori. Søknadsfrist 01-jun-2017
Statistiske metoder. Søknadsfrist 01-jun-2017
Mekanikk. Søknadsfrist 07-aug-2017
Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid. Søknadsfrist 07-aug-2017
Rektorutdanningen - Trondheim. Søknadsfrist 22-mai-2017
Veileder- og mentorutdanning - Veiledning og profesjonsforståelse. Søknadsfrist 10-jul-2017
Produsentkunnskap for scenekunst. Søknadsfrist 15-aug-2017
Etter- og videreutdanning i skoleledelse. Søknadsfrist 01-mai-2017
Master i skoleledelse - Modul 2. Søknadsfrist 01-mai-2017
Talevitenskap. Søknadsfrist 10-jul-2017
Master i spesialpedagogikk-K10. Søknadsfrist 10-jun-2017

Økonomi, ledelse og organisasjon
Organisasjon og endring - Oslo høst 2017. Søknadsfrist 15-jun-2017
Praktisk prosjektledelse - Trondheim. Søknadsfrist 15-mai-2017
Sikkerhet og organisasjon. Søknadsfrist 15-aug-2017
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo. Søknadsfrist 15-mai-2017
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller. Søknadsfrist 03-jul-2017
Teknologiendring og samfunnsutvikling. Søknadsfrist 15-aug-2017
Praktisk prosjektledelse - Trondheim. Søknadsfrist 15-aug-2017
Praktisk prosjektledelse - Oslo. Søknadsfrist 15-mai-2017
Ledelse og organisering av prosjektarbeid. Søknadsfrist 15-jun-2017
Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter. Søknadsfrist 15-aug-2017
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Nettbasert. Søknadsfrist 10-aug-2017
Risikopersepsjon og risikokommunikasjon. Søknadsfrist 10-aug-2017
Fra behov til prosjekt. Søknadsfrist 15-aug-2017
Driftsregnskap og budsjettering. Søknadsfrist 15-aug-2017
Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap. Søknadsfrist 15-aug-2017
Matematikk for økonomer. Søknadsfrist 15-aug-2017
Organisasjonsteori. Søknadsfrist 15-aug-2017
Statistikk for økonomer. Søknadsfrist 15-aug-2017
Risikoanalyse. Søknadsfrist 15-aug-2017
Økonomi og verdiskaping - høst 2017. Søknadsfrist 15-jun-2017
Vedlikeholdsoptimalisering. Søknadsfrist 15-aug-2017
Digital strategi og ledelse. Søknadsfrist 15-mai-2017
Ledelse og strategi - Trondheim. Søknadsfrist 15-mai-2017
Idrettsledelse - organisasjonsinterne prosesser. Søknadsfrist 10-aug-2017
Idrett og markedsføring. Søknadsfrist 15-aug-2017
Teamutvikling og lederstil. Søknadsfrist 15-mai-2017
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy. Søknadsfrist 15-mai-2017
Coaching og veiledning som ledelsesverktøy. Søknadsfrist 15-mai-2017
Innovasjon og innovasjonsledelse. Søknadsfrist 15-mai-2017
Markedsføring og internasjonalisering. Søknadsfrist 15-aug-2017
Organisasjon og endring - Trondheim høst 2017. Søknadsfrist 15-mai-2017

Helse og omsorg
Hørselstap - utredning og rådgivning. Søknadsfrist 10-jun-2017
Oppgavemetode i helseinformatikk. Søknadsfrist 10-aug-2017
Akuttmedisin for legevaktpersonell. Søknadsfrist 15-aug-2017
Akuttmedisin for legevaktpersonell. Søknadsfrist 01-sep-2017
Profesjonell kommunikasjon og profesjonsetikk. Søknadsfrist 10-jul-2017
Etisk refleksjon. Søknadsfrist 11-sep-2017
Helseforsking - frå idé til prosjektprotokoll. Søknadsfrist 21-aug-2017
Forsøksdyrlære for forskere. Søknadsfrist 02-okt-2017
Forskningsbiobanking. Søknadsfrist 26-jun-2017
Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Søknadsfrist 10-jun-2017
Digital kompetanse og synshemming. Søknadsfrist 10-jun-2017
Synspedagogikk i opplæring og (re)hablitering. Søknadsfrist 10-jun-2017
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring. Søknadsfrist 01-des-2017
Hørselstap - Utvikling og (re)habilitering av talespråk. Søknadsfrist 01-des-2017
IT organisasjon og samarbeid i helsetjenesten. Søknadsfrist 10-aug-2017
Programmering for helsearbeidere. Søknadsfrist 10-aug-2017
Medisin og helsetjeneste for informatikere. Søknadsfrist 10-aug-2017
Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer. Søknadsfrist 10-aug-2017

Øvrige fag
IKT i læring 1, høst 2017. Søknadsfrist 15-des-2017
IKT i læring 1, vår 2017. Søknadsfrist 30-jun-2017
IKT i læring 2, vår 2017. Søknadsfrist 30-jun-2017
IKT i læring 2, høst 2017. Søknadsfrist 15-des-2017
IKT i læring 3, høst 2017. Søknadsfrist 15-des-2017
IKT i læring 3, vår 2017. Søknadsfrist 30-jun-2017
Masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søknadsfrist 12-mai-2017
Oppfriskingskurs Matematikk - Ålesund. Søknadsfrist 27-jul-2017

Universitetspedagogikk
Videregående kurs for ansatte på NTNU VIDERE. Søknadsfrist 01-okt-2017