Søknadsweb for NTNU VIDERE

Hvis du er eller har vært student ved NTNU (inkludert HiST, HiG og HiÅ) er det to måter du kan logge inn på:
- med e-postadresse og passord du har registrert hos oss
- med fødselsnummer og PIN-kode du har hos oss

Ta kontakt om du har glemt e-postadressen eller PIN-koden.
E-post: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 66 43.

Hvis du ikke har vært søker eller student hos oss tidligere, velger du «registrer ny bruker» for å få tilsendt passord for innlogging.

Kursoversikt.
Klikk på plusstegnet for flere tilbud.

Teknologi og samfunn
Høgskolekandidat i ingeniørfag - kjemi/prosess. Søknadsfrist 10-nov-2017
Vann- og avløpsteknikk. Søknadsfrist 15-nov-2017
Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet. Søknadsfrist 04-des-2017
Ingeniørfaglig systemtenkning. Søknadsfrist 01-nov-2017
Grunnleggende jernbaneteknikk. Søknadsfrist 01-des-2017
Damsikkerhet II. Søknadsfrist 15-aug-2017
Drift og vedlikehold. Søknadsfrist 01-jun-2017
Geografisk informasjonsbehandling. Søknadsfrist 01-okt-2017
Biologiske arbeidsmiljøfaktorer og inneklima. Søknadsfrist 23-nov-2017
Høgskolekandidat i ingeniørfag - kjemi/prosess. Søknadsfrist 20-nov-2017
Trafikkmodeller og ITS. Søknadsfrist 10-des-2017
Veg- og gateutforming. Søknadsfrist 10-des-2017
Reflekterende prosesser. Søknadsfrist 02-jan-2018

Skole og utdanning
Mental trening - Del 2. Søknadsfrist 01-des-2017
Utdanningsvalg 2: Undervisning, utdannings- og yrkesvalg. Søknadsfrist 01-des-2017
Teknologi og forskningslære.. Søknadsfrist 01-des-2017
Nordisk litteraturhistorie. Søknadsfrist 01-des-2017
Nordisk språk (historisk). Søknadsfrist 01-des-2017
Sakkyndig vurdering og forvaltning. Søknadsfrist 01-des-2017
Lineær algebra med anvendelser. Søknadsfrist 01-des-2017
Grunnkurs i analyse II. Søknadsfrist 01-des-2017
Frankrike-språk, kultur og litteratur. Søknadsfrist 16-nov-2017
Geometri. Søknadsfrist 01-des-2017
Sannsynlighetsregning og statistikk. Søknadsfrist 01-des-2017
Matematikkdidaktikk. Søknadsfrist 01-des-2017
Varmelære og miljøfysikk. Søknadsfrist 01-des-2017
Elektromagnetisme. Søknadsfrist 01-des-2017
Kjemi som vitenskap og undervisningsfag. Søknadsfrist 01-des-2017
Seperasjon og analyse i kjemi. Søknadsfrist 01-des-2017
Studie- og karriereveiledning. Søknadsfrist 01-des-2017
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet. Søknadsfrist 01-des-2017
Å arbeide som kontaktlærer - trinn 1. . Søknadsfrist 10-jan-2018
Flerkulturell kompetanse. Søknadsfrist 01-des-2017
Teknologi og forskningslære. Søknadsfrist 01-des-2017

Økonomi og ledelse
Praktisk prosjektledelse - Oslo. Søknadsfrist 15-nov-2017
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo. Søknadsfrist 28-nov-2017
Lederskapsrollen i prosjekter og global prosjektledelse. Søknadsfrist 15-nov-2017
Internasjonal markedsføring og merkevarebygging i en digital tid. Søknadsfrist 15-des-2017
Teknologiendring og samfunnsutvikling. Søknadsfrist 28-nov-2017
Teknologiendring og samfunnsutvikling - Nettbasert. Søknadsfrist 28-nov-2017
Finansregnskap med analyse. Søknadsfrist 15-des-2017
Personalledelse. Søknadsfrist 15-des-2017
Prosjektstyring. Søknadsfrist 15-des-2017
Mikroøkonomi. Søknadsfrist 15-des-2017
Markedsføring. Søknadsfrist 15-des-2017
Makroøkonomi. Søknadsfrist 15-des-2017
Foretaksstrategi . Søknadsfrist 15-des-2017
Finansielle emner . Søknadsfrist 15-des-2017
Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk. Søknadsfrist 05-jan-2018
Idretten i samfunnet - politikk og infrastruktur. Søknadsfrist 28-nov-2017
Idrettsøkonomi. Søknadsfrist 28-nov-2017
Sikkerhet og organisasjon. Søknadsfrist 15-aug-2017
Lean produksjon. Søknadsfrist 15-nov-2017
Teknisk sikkerhet. Søknadsfrist 28-nov-2017
Pålitelighet av sikkerhetskritiske funksjoner. Søknadsfrist 28-nov-2017
Industriell sikkerhet og pålitelighet. Søknadsfrist 15-nov-2017
Økonomi og verdiskaping. Søknadsfrist 28-nov-2017
Organisasjon og endring - Trondheim. Søknadsfrist 15-nov-2017
Organisasjon og endring - Oslo. Søknadsfrist 15-nov-2017
Lederutvikling og organisasjonsendring. Søknadsfrist 28-nov-2017
Selvoppfatning og motivasjon i ledelse. Søknadsfrist 28-nov-2017
Organisasjonsutvikling, ledelse og læring. Søknadsfrist 15-nov-2017
Samhandling, sosiale nettverk og nye medier. Søknadsfrist 15-nov-2017
Finansiering av forretningsutvikling. Søknadsfrist 15-nov-2017
Strategi og teknologiledelse. Søknadsfrist 28-nov-2017
Risikostyring i prosjekter. Søknadsfrist 15-nov-2017
Praktisk prosjektledelse - Trondheim. Søknadsfrist 28-nov-2017
Praktisk prosjektledelse - Trondheim. Søknadsfrist 28-nov-2017
Driftssikkerhet vedlikeholdsstyring. Søknadsfrist 28-nov-2017
Ledelse og strategi - Trondheim. Søknadsfrist 28-nov-2017
Strategier for program- og porteføljestyring. Søknadsfrist 15-nov-2017

Helse og omsorg
Adferds- og nevrovitenskap. Søknadsfrist 15-des-2017
Kognitiv atferdsterapi (KAT) i gruppe. Søknadsfrist 15-nov-2017
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre. Søknadsfrist 01-sep-2017
Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging. Søknadsfrist 10-feb-2018
Akutt og postoperativ smerte. Søknadsfrist 05-jan-2018
Litteraturanalyse og akademisk skriving. Søknadsfrist 15-nov-2017
Masteroppgave i barn og unges psykiske helse. Søknadsfrist 15-nov-2017
Biologi og sykdomslære for informatikere. Søknadsfrist 01-des-2017
Barn og unges psykiske helse. Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0 - 18 år. Søknadsfrist 15-nov-2017
Ungdom, rus og avhengighet. Søknadsfrist 15-nov-2017
Klinisk farmasi og farmakoterapi. Søknadsfrist 12-des-2017
Palliasjon. Søknadsfrist 05-des-2017
Akuttmedisin for legevaktpersonell. Søknadsfrist 01-feb-2018
Akuttmedisin for legevaktpersonell. Søknadsfrist 15-mar-2018
Fysisk aktivitet. Søknadsfrist 10-des-2017
Arbeid og helse. Søknadsfrist 10-des-2017
Ultralyd av dialysefistler. Søknadsfrist 01-mar-2018
Helseinformatikk introduksjonskurs. Søknadsfrist 01-des-2017
Databaseteknikk for helsearbeidere. Søknadsfrist 01-des-2017
Brukersentrert systemutvikling. Søknadsfrist 01-des-2017
Medisin og samfunn. Søknadsfrist 01-des-2017
Masteroppgave i helseinformatikk. Søknadsfrist 01-des-2017
Adferds- og nevrovitenskap. Søknadsfrist 15-des-2017
Masterprogram i logopedi-suppleringsopptak V2018. Søknadsfrist 10-des-2017
Forebygging av fedme. Søknadsfrist 01-des-2017
Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne.. Søknadsfrist 10-des-2017
Smerte og smertebehandling. Søknadsfrist 30-nov-2017
Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling for voksne. Søknadsfrist 01-des-2017
Fedmebehandling 2: Livsstilsbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi. Søknadsfrist 01-des-2017
Kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon. Søknadsfrist 23-mar-2018
Hørselstap - bimodal tospråklig opplæring. Søknadsfrist 01-des-2017
Hørselstap - Utvikling og (re)habilitering av talespråk. Søknadsfrist 01-des-2017
Sertifisering som kursholder i VIPS-praksismodell. Søknadsfrist 15-nov-2017
Fedmens epidemologi patofysiologi og konsekvenser. Søknadsfrist 01-des-2017
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige atferd. Søknadsfrist 15-nov-2017
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme. Søknadsfrist 15-nov-2017
Forsøksdyrlære for forskere. Søknadsfrist 02-okt-2017

Øvrige fag
IKT i læring 1, høst 2017. Søknadsfrist 15-des-2017
IKT i læring 2, høst 2017. Søknadsfrist 15-des-2017
IKT i læring 3, høst 2017. Søknadsfrist 15-des-2017

Universitetspedagogikk
Videregående kurs for ansatte på NTNU VIDERE. Søknadsfrist 01-okt-2017