Application web for continuing and further education.

Course list. Click on the plus sign for more choices.

Fremmedspråk
ARA621: Arbisk språk og kultur. Application deadline 05-Aug-2020
Studieførebuande kurs i fransk i Caen. Application deadline 10-May-2020
SPANSK: Språk og oversettelse. Application deadline 05-Aug-2020
SLAN642: Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap. Application deadline 05-Aug-2020

Geografi, ressursforvalting og samfunnsplanlegging
Planlegging og samfunn. Application deadline 01-Sep-2020

Helsefag
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Application deadline 01-Jun-2020
Helseledelse. Application deadline 01-Jun-2020
Helseøkonomi. Application deadline 01-Jun-2020
Helseinformatikk. Application deadline 01-Jun-2020

Nordisk språk og litteratur/FJERNORD
Nordisk: Språkhistorie og talemål (Fjernord). Application deadline 05-Aug-2020

Norsk som andrespråk/ Prisme
Norsk språk som andrespråk (Prisme). Application deadline 05-Aug-2020

Pedagogikk og psykologi
PSYK640: Operativ psykologi 1. Application deadline 01-Sep-2020
PSYK643: Krise og katastrofepsykologi.
PSYK644: Sosial nettverkstøtte for kriserammede.

Realfag
Computational thinking and programming in mathematics. Application deadline 02-Aug-2020

Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet
Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modil 1. Application deadline 01-Jun-2020

Vitskapleg publisering for museumstilsette
MUSE620: Å forske i og på museum. Application deadline 05-Aug-2020