Application web for continuing and further education.

Course list. Click on the plus sign for more choices.

Demokratibygging - masterprogram
Societal security and crisis management. Terrorism and counterterrorism . Application deadline 19-Aug-2019
Business and Human Rights . Application deadline 05-Sep-2019

Fremmedspråk
Latin American Literature. Application deadline 01-Dec-2019
Studies in Spanish Language. Application deadline 01-Dec-2019

Geografi, ressursforvalting og samfunnsplanlegging
Planning and society. Application deadline 01-Sep-2019

Helsefag
Masteroppgave i helselederprogrammet. Application deadline 31-Jan-2020

Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning
Communicating science and arts. Application deadline 15-Jan-2020

Kompetanse for Kvalitet - Videreutdanning for lærere - Udirgodkjente
Naturfag 1. Application deadline 08-May-2019

Nordisk språk og litteratur/FJERNORD
Nordisk: Moderne språk (Fjernord). Application deadline 01-Dec-2019

Norsk som andrespråk/ Prisme
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne. Application deadline 01-Dec-2019

Realfag
Computational thinking and programming in mathematics. Application deadline 22-Apr-2019
GeoGebra - lower secondary school. Application deadline 01-Aug-2019
GeoGebra - upper secondary school. Application deadline 22-Apr-2019

Vitskapleg publisering for museumstilsette
Scientific Publication for Museum Staff. Application deadline 01-Dec-2019