Application web for continuing and further education.

Course list. Click on the plus sign for more choices.

Demokratibygging - masterprogram
Field Methodology: Political Field Investigation. Application deadline 19-Jan-2020
Corruption Investigation. Application deadline 19-Jan-2020
Master's Thesis. Application deadline 05-Jan-2020

Helsefag
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Application deadline 01-Jun-2020
Helseledelse. Application deadline 01-Jun-2020
Helseøkonomi. Application deadline 01-Jun-2020
Helseinformatikk. Application deadline 01-Jun-2020
Masteroppgave i helselederprogrammet. Application deadline 31-Jan-2020

Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning
Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge - del 1. Application deadline 02-Feb-2020

Norsk som andrespråk/ Prisme
Norsk språk som andrespråk (Prisme). Application deadline 05-Aug-2020

Pedagogikk og psykologi
Correctional service as an education. Application deadline 02-Feb-2020
The application deadline has expired

Correctional service as an education. (PED665 V.2020)
The course costs NOK: 17500
The course will be held: Not supplied
Application deadline: 02-Feb-2020
Withdraw deadline: 12-Feb-2020
Subjects with exams that are part of the course, with credits:
   Correctional service as an educational resource (PED665) 15  SP

Sosial nettverksstøtte for kriserammede. Application deadline 01-Jan-2020

Realfag
Computational thinking and programming in mathematics. Application deadline 22-Apr-2020

Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet
Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modil 1. Application deadline 01-Jun-2020