Application web for continuing and further education.

Course list. Click on the plus sign for more choices.

Demokratibygging - masterprogram
Field Methodology: Political Field Investigation. Application deadline 19-Jan-2020
Corruption Investigation. Application deadline 19-Jan-2020
Master's Thesis. Application deadline 05-Jan-2020

Fremmedspråk
Grunnkurs i moderne standardarabisk 1. Application deadline 01-Dec-2019
Latin American Literature. Application deadline 01-Dec-2019
Studies in Spanish Language. Application deadline 01-Dec-2019

Geografi, ressursforvalting og samfunnsplanlegging
Introduction to Geographical Information Systems (GIS) and Geovisualisation. Application deadline 15-Jan-2020
Natural Resources Management. Application deadline 02-Feb-2020

Helsefag
Masteroppgave i helselederprogrammet. Application deadline 31-Jan-2020

Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning
Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge - del 1. Application deadline 02-Feb-2020

Norsk som andrespråk/ Prisme
Andrespråkslæring og -undervisning . Application deadline 01-Dec-2019

Pedagogikk og psykologi
Correctional service as an education. Application deadline 02-Feb-2020
Sosial nettverksstøtte for kriserammede. Application deadline 01-Jan-2020

Realfag
GeoGebra - lower secondary school. Application deadline 22-Apr-2020
Computational thinking and programming in mathematics. Application deadline 22-Apr-2020

Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet
Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelelettsystemet, Modul 2. Application deadline 20-Jan-2020
Radiologikurs for manuell terapeuter. Application deadline 20-Jan-2020

Vitskapleg publisering for museumstilsette
Scientific Publication for Museum Staff. Application deadline 01-Dec-2019