Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Interne kurs for ansatte på UiT
HMS-0002 Grunnleggende førstehjelp - Tromsø 23.05.2018 (ingen ledige plasser). Søknadsfrist 19-mai-2018

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6317 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning. Søknadsfrist 02-mai-2018
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Søknadsfrist 01-jun-2018

HMS-0500 Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018

Kompetanse for framtidens barnehage
VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk. Søknadsfrist 18-mai-2018
VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen. Søknadsfrist 18-mai-2018
PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen. Søknadsfrist 18-mai-2018
VID-6332 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Søknadsfrist 18-mai-2018

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Matematikk 1 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Matematikk 2 for 1.-7.trinn, MatematikkMOOC - del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Naturfag 2 for 5.-10. trinn, del 1 og del 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Norsk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Tysk 1 for 5. 10. trinn, nettbasert. Søknadsfrist 18-mai-2018
Engelsk 1 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
LER-6001 Matematikk grunnemne, del 1 - Utforsking. Søknadsfrist 15-mai-2018
LER-6004 Matematikk grunnemne i samisk kontekst, del 1 - Utforsking. Søknadsfrist 15-mai-2018
LER-6301 Matematikkdidaktikk masteremne, del 1 - Utforsking. Søknadsfrist 15-mai-2018
PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 15-mai-2018
PED-6325F Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 15-mai-2018

Naturvitenskapelige og teknologiske fag
FYS-6001 Astronomy for teachers. Søknadsfrist 01-jun-2018

Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi
SVF-6001 Samisk kulturkunnskap. Søknadsfrist 01-aug-2018