Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Etter- og videreutdanningsemner Campus Alta
SSO-6000 Dyreassistert miljøterapi. Søknadsfrist 07-aug-2017

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Søknadsfrist 07-aug-2017

HMS kurs for ansatte ved UiT
Praktisk toktopplæring. Søknadsfrist 20-aug-2017
Gummibåt-/ småbåtkurs. Søknadsfrist 20-aug-2017
Introduksjonskurs i strålevern for ioniserende stråling. Søknadsfrist 01-sep-2017
Introduksjonskurs i strålevern for ikke-ioniserende stråling. Søknadsfrist 01-sep-2017
Førstehjelp (22.08.2017). Søknadsfrist 15-aug-2017
Kurs i strålevern ved håndtering av røntgen. Søknadsfrist 01-sep-2017
Grunnkurs i strålevern. Søknadsfrist 01-sep-2017
Førstehjelp (24.10.2017). Søknadsfrist 01-okt-2017
Førstehjelp (31.08.2017). Søknadsfrist 22-aug-2017
Førstehjelp (10.10.2017). Søknadsfrist 22-aug-2017

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere
Engelsk 1 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Matematikk 1 for 5.-10. trinn, med sommer- og helgesamlinger del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Matematikk 2 for 1.-7.trinn, MatematikkMOOC - del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Naturfag 2 for 5.-10. trinn, del 1 og del 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Norsk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017
Tysk for 5-10. trinn. Søknadsfrist 26-mai-2017
Naturfag for videregående opplæring, 8.-13. trinn - del 1 og 2 (MNF-6001 og MNF-6002). Søknadsfrist 26-mai-2017

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 26-mai-2017
PED-6325F Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 26-mai-2017
PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen. Søknadsfrist 26-mai-2017
VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk. Søknadsfrist 26-mai-2017
VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen. Søknadsfrist 26-mai-2017
VID-6332 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Søknadsfrist 26-mai-2017
Videreutdanning for PPT: Rådgivning og veiledning - del 1 og 2. Søknadsfrist 26-mai-2017

Maritime fag
VID-6020 Arktisk miljø . Søknadsfrist 15-aug-2017

Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi
SVF-6001 Samisk kulturkunnskap. Søknadsfrist 01-aug-2017

Økonomiske og administrative fag
BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen. Søknadsfrist 01-aug-2017