Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Interne kurs for ansatte på UiT
HMS-0002 Grunnleggende førstehjelp - Tromsø 13.03.2019. Søknadsfrist 11-mar-2019

Sikkerhetsopplæring på laboratorie, felt og tokt
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0110 First Aid Course - Narvik 02.04.2019 - English. Søknadsfrist 01-apr-2019
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0122 Risikovurdering (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0127 Biologisk materiale (web). Søknadsfrist 31-jul-2019
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk). Søknadsfrist 31-jul-2019

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere
Norsk 1 for 1.-7. trinn, del 1 og 2, studiested Finnsnes. Søknadsfrist 01-mar-2019
Engelsk 1 for 1-7. trinn, del 1+2. Studiested Harstad. Søknadsfrist 01-mar-2019
Matematikk 2 for 5.-10.trinn, MatematikkMOOC - del 1 og 2. Søknadsfrist 01-mar-2019