Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Etter- og videreutdanningsemner Campus Alta
SSO-6000 Dyreassistert miljøterapi. Søknadsfrist 07-aug-2017

Interne kurs for ansatte på UiT
HMS-0002 Grunnleggende førstehjelp - 3 timer Tromsø. Søknadsfrist 12-sep-2017

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Søknadsfrist 07-aug-2017

Humanistiske fag
HIS-6001 Kultur, samfunn og utvikling i Barentsregionen. Søknadsfrist 01-sep-2017

HMS-0500 Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0110 Førstehjelp (31.08.2017). Søknadsfrist 28-aug-2017
HMS-0110 Førstehjelp (10.10.2017). Søknadsfrist 08-okt-2017
HMS-0110 Førstehjelp (24.10.2017). Søknadsfrist 01-okt-2017
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2017
HMS-0115 Gummibåt-/ småbåtkurs. Søknadsfrist 20-aug-2017
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017
HMS-0124 Hansker og allergi. Søknadsfrist 26-aug-2017
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017
HMS-0126 Gass under trykk og flytende nitrogen. Søknadsfrist 27-aug-2017
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 30-des-2017
HMS-0100 Introduksjonskurs i strålevern for ikke-ioniserende stråling (Del av HMS-0102). Søknadsfrist 01-sep-2017
HMS-0101 Introduksjonskurs i strålevern for ioniserende stråling (Del av HMS-102). Søknadsfrist 01-sep-2017
HMS-0102 Grunnkurs i strålevern. Søknadsfrist 01-sep-2017
HMS-0103 Kurs i strålevern ved håndtering av røntgen. Søknadsfrist 01-sep-2017

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 28-aug-2017
PED-6325F Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 28-aug-2017

Maritime fag
VID-6020 Arktisk miljø . Søknadsfrist 15-aug-2017

Naturvitenskapelige og teknologiske fag
FLY-6306 CRM og TEM i teori og praksis. Søknadsfrist 15-aug-2017
GEO-6001 Kurs i grunnundersøkelse, geoteknikk og fundamenteringsmetoder. Søknadsfrist 07-aug-2017