Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Etter- og videreutdanningsemner Campus Alta
SSO-6000 Dyreassistert miljøterapi. Søknadsfrist 24-aug-2018

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Søknadsfrist 01-jun-2018

HMS-0500 Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt
HMS-0100 Introductory course in radiation protection for non-ionizing radiation (part of HMS-0102 and HMS-0103). Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0101 Introductory course in radiation protection for ionizing radiation (part of HMS-0102 and HMS-0103). Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0102 Basic course in radiation protection - Open radioactive sources. Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0103 Basic course in radiation protection - X-ray apparatus and sealed radioactive sources. Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0105 Refresher course in radiation protection - Radioactive source and x-ray apparatus . Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0110 First aid - Tromsø 24.08.2018. Søknadsfrist 17-aug-2018
HMS-0126 Compressed gases and liquid nitrogen - Tromsø 05.09.2018. Søknadsfrist 03-sep-2018
HMS-0110 First aid - Tromsø 07.09.2018. Søknadsfrist 03-sep-2018
HMS-0110 First aid - Tromsø 31.10.2018. Søknadsfrist 26-okt-2018
HMS-0110 First aid - Narvik 11.09.2018. Søknadsfrist 06-sep-2018
HMS-0110 First aid - Narvik 12.09.2018. Søknadsfrist 07-sep-2018
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 31-jul-2018

Kompetanse for framtidens barnehage
VID-6203 Barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk. Søknadsfrist 18-mai-2018
VID-6204 Naturfag og matematikk i barnehagen. Søknadsfrist 18-mai-2018
PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen. Søknadsfrist 18-mai-2018
VID-6332 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Søknadsfrist 18-mai-2018

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Matematikk 1 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Matematikk 2 for 1.-7.trinn, MatematikkMOOC - del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Naturfag 2 for 5.-10. trinn, del 1 og del 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Norsk 2 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018
Tysk 1 for 5. 10. trinn, nettbasert. Søknadsfrist 18-mai-2018
Engelsk 1 for 5.-10. trinn, del 1 og 2. Søknadsfrist 18-mai-2018

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 15-mai-2018
PED-6325F Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 . Søknadsfrist 15-mai-2018

Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi
SVF-6001 Samisk kulturkunnskap. Søknadsfrist 01-aug-2018

Forskningsfordypning
Forskningsfordypning etter mastergrad. Søknadsfrist 15-aug-2018

Stedsutvikling
Stedsutvikling. Søknadsfrist 03-sep-2018