Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Interne kurs for ansatte på UiT
HMS-0003 Grunnleggende førstehjelp og introduksjon til hjertestarter - Narvik 08.10.2018 . Søknadsfrist 04-okt-2018

Medisin, helse- og sosialfag
Spesialistutdanning i kjeveortopedi. Søknadsfrist 23-sep-2018
HEL-6316 Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene. Søknadsfrist 15-okt-2018

HMS-0500 Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0100 Introductory course in radiation protection for non-ionizing radiation (part of HMS-0102 and HMS-0103). Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0101 Introductory course in radiation protection for ionizing radiation (part of HMS-0102 and HMS-0103). Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0102 Basic course in radiation protection - Open radioactive sources. Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0103 Basic course in radiation protection - X-ray apparatus and sealed radioactive sources. Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0105 Refresher course in radiation protection - Radioactive source and x-ray apparatus . Søknadsfrist 20-sep-2018
HMS-0110 First aid - Tromsø 31.10.2018 - the couse is full. Søknadsfrist 26-okt-2018
HMS-0110 First aid - Tromsø 09.11.2018 . Søknadsfrist 05-nov-2018
HMS-0110 First aid - Tromsø 21.09.2018 - the couse is full. Søknadsfrist 17-sep-2018

Naturvitenskapelige og teknologiske fag
FLY-6303 Teorier om sikkerhet, SMS og operasjonell sikkerhet. Søknadsfrist 01-des-2018
FLY-6301 Flyging og operasjoner i nordområdene. Søknadsfrist 15-sep-2018

Stedsutvikling
Stedsutvikling. Søknadsfrist 03-sep-2018