Søknadsweb for etter- og videreutdanning

Her kan du søke opptak til etter- og videreutdanning. Klikk på pluss-tegnet for å se hva du kan søke på for øyeblikket. Står du fast, kan du sende en e-post til opptak@uit.no.

Medisin, helse- og sosialfag
HEL-6318 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Søknadsfrist 10-des-2018
HEL-6320 Forsøksdyrlære for forskere (FELASA kategori C). Søknadsfrist 01-feb-2019
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Søknadsfrist 05-des-2018
HEL-6316 Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene. Søknadsfrist 15-okt-2018

Sikkerhetsopplæring på laboratorie, felt og tokt
HMS-0120 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0121 HMS og beredskap (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0122 Risiko vurdering (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0123 Verneutstyr (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0125 Kjemikalier (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0127 Biologisk materiale (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018
HMS-0128 Farlig avfall (web - obligatorisk for alle). Søknadsfrist 20-des-2018